Sähkömagneettisen säteilyn mahdolliset terveyshaitat tutkittava perusteellisesti

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutusten selvittämisestä ja tutkimuksesta kirjallisen kysymyksen. Kauma tahtoo, että kaiken sähkömagneettisen säteilyn vaikutukset selvitetään lopultakin perin pohjin. Asiasta kun on keskusteltu jo vuosia.

”Elinympäristössämme on runsaasti erilaista sähkömagneettista säteilyä. Langaton tiedonsiirto ja kehittyvät teknologiat ovat jo lisänneet erilaiselle säteilyllä altistumista entisestään. Silti erilaisen säteilyn pitkäaikaisia terveysvaikutuksia on tähän mennessä tutkittu melko vähän, eikä asiasta ole riittävään tutkimustietoon perustuvia ohjeita, Kauma kertoo.

Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos on luokitellut radiotaajuiset verkot ”mahdollisesti karsinogeeniseksi ihmiselle”. WHO suositteleekin säteilylle altistumisen välttämistä erityisesti lasten osalta. Silti Suomessa esimerkiksi tukiasemia sijoitetaan lähelle asuinympäristöä, päiväkotien tuntumaan ja jopa koulujen katoille. Kauman mielestä lapsien terveyden suhteen tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta.

”Ihmisen kehittämistä teknologioista aina välillä jotkut todetaan myöhemmin vaarallisiksi. Esimerkiksi asbestin vaarallisuuden selvittäminen kesti vuosikymmeniä. Tämän vuoksi kaikkiin potentiaalisesti haitallisiin teknologioihin on suhtauduttava varovaisuudella, ja niiden vaikutukset on tutkittava,” Kauma selostaa.

Oma tutkimusalueensa ovat sähköyliherkät henkilöt eli ihmiset, jotka kokevat saavansa sähkömagneettisesta säteilystä erilaisia yliherkkyysoireita. Osalta sähköyliherkkyys on vienyt työkyvyn kokonaan. Suomessa sähköyliherkkiä ei luokitella sairaiksi, kun taas esimerkiksi Ruotsissa sähköyliherkkyys on luokiteltu työkykyä alentavaksi vammaksi. Myös sähköyliherkkyys ja muut teknologiaan mahdollisesti liittyvät uuden tyyppiset oireyhtymät on tutkittava huolella. Kauman mielestä hallituksen tulisi huolehtia, että asiasta saadaan lopultakin yksiselitteistä tietoa ja ohjeita suuntaan tai toiseen.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn