Saamelaisten asema on ihmisoikeuskysymys

Puheenvuoro eduskunnassa 9.3.15

 

Arvoisa puhemies! Olen perustuslakivaliokunnan jäsenenä ollut alusta saakka kuuntelemassa erilaisia puheenvuoroja liittyen saamelaismääritelmään. Voin todeta, että on aika hämmentävääkin se erimielisyys, mikä siitä vallitsee. Olen tullut siihen käsitykseen, että saamelaiskäräjillä on tarve kaventaa saamelaismääritelmää liittämällä hyväksymismenettelyyn ryhmäidentifikaation periaate.

Itse koen, että tässä on aika suuri riski mielivallalle erityisesti metsäsaamelaisten ja inarinsaamelaisten osalta.

Olen sitä mieltä, että henkilön itse pitää pystyä päättämään, kuuluuko hän saamelaisiin vai eikö kuulu. Eli tämä itseidentifikaation rooli on tärkeä asia, jota meidän tulee korostaa, aivan kuten Norjan mallissa on tehty, kuten edustaja Autto aiemmin totesi.

Minulle tämä on henkilökohtaisesti ihmisoikeuskysymys. Perustuslain pitää turvata suomalaisia riippumatta siitä, mihin ryhmään he kuuluvat.

Kannatan mietintöä valiokunnan esittämillä muutoksilla eli siten, että saamelaismääritelmä pidetään ennallaan.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn