Peruskouluihin tarvitaan työrauha

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma vaatii suomalaisen peruskoulun palauttamista maamme lippulaivaksi.

Oppimistulokset näkyvät huolestuttavasti lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan osaamisen heikentymisenä sekä laskeneina Pisa-tuloksina. Kauman mukaan syitä on useita ja niiden korjaaminen vaatii rohkeita päätöksiä päättäjiltä.

”Työrauhaa tarvitaan. Niin luokkien sisälle kuin myös opettajien työhön”, Kauma sanoo.

”Yksi erityisen suuri haaste työrauhan kannalta on inkluusio eli se, ettei erityistä tukea tarvitsevia oppilaita enää ole omissa erityisluokissaan vaan he osallistuvat yleisopetukseen. Tavoite on hyvä, muttei liian puhdasoppisesti toteutettuna toimi käytännössä. Tarvittaisiiin niin suuri määrä lisäresursseja, ettei sellaisia vain ole. Opettajan työajasta valtaosa saattaa mennä muutaman oppilaan auttamiseen ja muu luokka jää vähemmälle. Erityisluokkia ja tasoryhmiä tarvitaan”, Kauma sanoo.

Ongelmana on Kauman mukaan myös jatkuva puhelinten näprääminen.

”Opettajilla pitää olla nykyistä laajemmat valtuudet poistaa puhelimet oppituntien ajaksi ja yleensäkin pitää kuria ja järjestystä luokassa”, Kauma sanoo.

Kauman mukaan ttarvitsevat myös opettajat. Koulujärjestelmässä on muutaman vuoden välein toteutettu suuria uudistuksia, ennen kuin on nähty, mitä tulokset ovat.

”Esimerkiksi se, kuinka hyvin kirjoista luopuminen ja siirtyminen digimateriaaliksi on toiminut käytännössä, vaatisi kriittistä tarkastelua”, Kauma sanoo.

Kauma huomauttaa, että kun perusrahoitusta on vuosien aikana vähennetty, koulut ovat joutuneet käyttämään aikaa hankerahoitusten hakemiseen. Kun hanke loppuu, loppuu rahakin. Opettajien pitää antaa keskittyä opettamiseen.

”Suomalainen peruskoulu on tunnettu maailmalla. Meillä on erittäin hyvä opettajainkoulutus ja opettajia arvostetaan. Pidetään tästä edelleen kiinni, ja korjataan ongelmat. Käänne parempaan on mahdollinen”, Kauma sanoo.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn