Tiedote: Perintöveron alaraja nostettava 50 000 euroon

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma vaatii kirjallisessa kysymyksessään perintöveron alarajan nostamista 50 000 euroon. Alarajaa on muutettu edellisen kerran reilu kymmenen vuotta sitten vuonna 2009. Nykyisellään perintöveron alaraja on 20 000 euroa. Jos perinnön arvo jää tämän rajan alle, siitä ei tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa.

”Alarajan nosto tulee ehdottomasti tarpeeseen. Ahkerilla suomalaisilla tulee olla oikeus jättää kovalla työllään ansaitsemastaan ja useampaan kertaan verotetusta omaisuudestaan kohtuullinen perintö jälkipolvilleen”, toteaa Kauma.

Suomalaisia verotetaan eurooppalaisilla mittareilla arvioiden elämänsä aikana verrattain paljon, ja kotitalouksiemme nettovarallisuus onkin alempana verrattuna muihin euromaihin. Perintöverotusta tulee uudistaa, mutta muista maista saadut kokemukset ja kansalliset erityispiirteet tulee huomioida uudistuksia tehdessä.

”Usein kuulee puhuttavan, että perintöverosta on luovuttava ja on siirryttävä Ruotsissa käytössä olevaan luovutusvoittoveroon. Asiantuntijoiden mukaan siirtyminen luovutusvoittoveroon voisi kuitenkin merkitä huomattavan verotaakan siirtämistä hyvin vaurailta ihmisiltä pieni- ja keskituloisille. Tätä taustaa vasten alarajan korottaminen 50 000 euroon on perusteltu ehdotus”, painottaa Kauma.

Perintöveron alarajan nostaminen toimii hyvänä alkuna. Mikäli perintöverotusta ei uudisteta, voidaan verotus kokea jatkuvaksi epäoikeudenmukaisuudeksi, joka ei hellitä ihmisen viimeisenäkään hetkenä. Tänä vuonna perintö- ja lahjaveroa on arvioitu kertyvän 846 miljoonaa euroa.

”Perintöverotusta on uudistettava, koska muuten halukkuus esimerkiksi säästämiseen ja sijoittamiseen voi laskea. Samalla epäoikeudenmukaiseksi koettu perintöverotus voi kannustaa suomalaisia muuttamaan pois Suomesta ulkomaille verojen minimoimiseksi”, päättää Kauma.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn