Osakesäästötiliä tulee laajentaa rahasto-osuuksiin ja talletuksen yläraja nostaa 100 000 euroon

Suomessa otettiin noin vuosi sitten käyttöön osakesäästötili, jonka tarkoituksena on ollut tuoda osakesijoittaminen aivan tavallisen ihmisen ulottuville sekä lisätä suomalaisten kiinnostusta ja mahdollisuutta pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin mukaan osakesäästötilejä on vuodessa perustettu 152 000, säilytysten arvo on noin 740 miljoonaa euroa ja keskimääräinen tilille laitettu rahamäärä 4 900 euroa. Naisia tilinomistajista on ollut 43 000 ja miehiä 106000. Eniten osakesäästötili on kiinnostanut 18–29-vuotiaita. Kaikkiaan vuoden 2020 lopussa jo yli 910 000 suomalaista yksityishenkilöä omisti pörssiosakkeita.

Osakekauppaa voi osakesäästötilin puitteissa käydä joustavasti, ja voitoista maksetaan verot vasta sitten, kun ne on nostettu tililtä. Tilejä voi samalla henkilöllä olla vain yksi, ja talletuksen yläraja on 50 000 euroa. Sääntöjen rikkominen on sanktioitu.

Suomen Pankin mukaan kotitalouksien talletuskanta oli marraskuussa 2020 lähes 103 miljardia euroa. Osakesäästötilin kautta matalakorkoisilla tileillä olleet rahat on voinut nyt joustavammin sijoittaa tuottavampaan kohteeseen.

Sijoitusmahdollisuudet on kuitenkin rajattu koskemaan ainoastaan pörssinoteerattuja osakkeita. Esimerkiksi Ruotsissa ja Iso-Britanniassa vastaavien järjestelyiden kautta on mahdollista omistaa esimerkiksi rahasto-osuuksia ja muita sijoitustuotteita.

Myönteisesti vastaanotettua osakesäästötiliä kannattaa jatkossakin kehittää siten, että tilillä sallittaisiin kaupankäynti myös muilla sijoitustuotteilla, ja siten, että tilin yläraja joko nostettaisiin 100 000 euroon tai poistettaisiin kokonaan. Ainakin sijoitusrahasto-osuudet ja pörssinoteeratut rahasto-osuudet (ETF) tulisi ottaa osakesäästötilituotteiksi, sillä erityisesti jälkimmäisten osalta laajentaminen olisi kaupankäynnin sujuvuuden osalta teknisesti mutkatonta.

Pidemmällä aikavälillä osakesäästötilin laajentaminen esimerkiksi kotimaisten listaamattomien yritysten osakkeisiin olisi tärkeä tavoite myös pääomamarkkinoidemme kehittämisessä. Yritysrahoituksemmehan nojaa voimakkaasti pankkirahoitukseen. Haaste kuitenkin liittyy siihen, miten näiden osakkeiden päivittäinen arvo voitaisiin määrittää nykyistä joustavammin ja siten, että se soveltuisi nopeaan kaupankäymiseen.

Ehkäpä osakkeiden arvonmääritysasiaa tuntevat voisivat ottaa asian pohdittavakseen ja tehdä ehdotuksen, miten asian voisi hoitaa?

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn