Nuorten lisääntyneisiin huumekokeiluihin puututtava pikaisesti

Kirjoitus on julkaistu alun perin Länsiväylä-lehdessä 12.5.2018

Nuorten alkoholinkäyttö on tutkimusten mukaan vähentynyt, mutta esimerkiksi nuuskan ja kannabiksen kokeilut ovat lisääntyneet. Tuoreesta kouluterveyskyselystä käy ilmi, että pääkaupunkiseudun lukiolaisista noin viidennes on kokeillut laittomia huumeita vähintään kerran. Suhtautuminen on vielä suvaitsevampaa ammattioppilaitoksissa. Niissä jopa yli 35 prosenttia vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä marihuanan ja kannabiksen polton.

Päihteiden käytön muutokset nähdään myös jätevesitutkimuksista. Niiden mukaan Suomi on amfetamiinin osalta yksi Euroopan kärkimaista, ja Espoossakin metamfetamiinin käyttö on moninkertaistunut lyhyessä ajassa. Erityyppiset huumeet ovat meitä kaikkia lähellä, sillä esimerkiksi Matinkylän alueella yli 40 prosenttia nuorista tietää, mistä niitä voisi halutessaan saada. Alkuvuodesta uutisoidun jutun mukaan (LV 28.1.) marihuanaa oli välitetty satoja grammoja kymmenille alaikäisille ja nuorille aikuisille Espoon alueella. Tyypillinen huumeita välittävä henkilö ei ole enää kouluportin ulkopuolella seisova vanhanaikainen diileri, vaan huumeet leviävät kaveripiirissä. Osa nuorista rahoittaa omaa käyttöään myymällä huumausaineita edelleen, ja nuorin kiinnijäänyt välittäjä on ollut vain 12-vuotias (LV 3.2.).

Vanhempien ei pidä olla liian sinisilmäisiä, vaan asia on otettava puheeksi, jos nuoren käyttäytymisessä näkyy muutoksia. Oppilaitoksissa terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien olisi hyvä olla läsnä ja saatavilla myös vastaanottohuoneen ulkopuolella. Näin kynnys hakeutua hoitoon madaltuisi ja tulisi oikea-aikaiseksi. Tässä tarjoutuu myös meille poliitikoille vastuu huolehtia siitä, että apua on tarjolla riittävästi. Niin ikään nuorten harrastusmahdollisuuksien tulee olla riittävän monipuolisia ja matalakynnyksisiä, jotta ylimääräistä aikaa ei ryhdytä täyttämään vääränlaisilla asioilla.

Vaikka viime aikoina on kuultu myös toisenlaisia vaatimuksia, on huumeiden käytön rangaistavuus säilytettävä myös jatkossa. Se pitää kynnyksen erilaisten kokeilujen suhteen korkealla. Huumeita ei pidä hyväksyä osaksi nuoren elämää, ja siihen voimme me kaikki osaltamme vaikuttaa.


Pia Kauma 
Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu (kok)


Joel Vanhanen 
Nuorisovaltuuston pj. 

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn