Näillä eväillä ei ratkaista rajojen ongelmia

Kokoomusedustajien mukaan hallitus ei tuonut uusia ratkaisua rajojen koronatorjuntaan.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt tartuntatautilain muutosta, jolla oli tarkoitus varmistaa, että rajojen yli vuotavat koronatartunnat saadaan viimein kuriin.

Kokoomusedustajat Mia Laiho, Juhana Vartiainen ja Pia Kauma ovat pettyneitä siihen, että hallituksen esityksellä ei tuoda oleellista muutosta nykyisin rajanylityspisteillä noudatettuihin käytäntöihin.

Aluehallintovirasto voi jo nykylainsäädännön perusteella määrätä myös henkilöjoukkoa koskevasta terveystarkastuksesta.

Kokoomusedustajien mielestä maahantuloprosessia pitäisi selkeyttää kirjaamalla lakiin vaatimus ennakkotestitodistuksen käyttöönotosta, kunnes koronavarianteista syntynyt epidemiatilanne on rauhoittunut.

– Maahantulon sallimiseksi tulisi säätää ennakollisesta, tuoreesta testaustodistuksesta. Ennakkotestitodistus on laajasti käytössä EU:ssa ja kolmansissa maissa. Pidämme välttämättömänä, että Suomi muiden EU:n jäsenvaltioiden tapaan edellyttää maahantulijoilta negatiivista koronatestitodistusta jo matkalle lähdettäessä sekä uutta testiä esim. 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen tähän tarkoitukseen sopivassa testauspaikassa, toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Laiho tiedotteessa.

Kolmikon mukaan maahantulorajoitukset ovat vähentäneet matkustajamääriä ja mahdollistaneet kaikille maahantulijoille toteutetun vapaaehtoisen koronatestauksen ja terveysneuvonnan. Matkustajamäärien kasvaessa rajanylityspaikoilla tapahtuva testaaminen ja neuvonta tulee merkittävästi kasvamaan.

He korostavat, että vaatimalla pakollista ennakkotestitodistusta voitaisiin estää suuri osa tuoreiden koronatartuntojen maahanpääsystä. Tämä mahdollistaisi resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen ja voitaisiin paremmin varmistua terveydenhuollon henkilöstön riittävyys.

– Hallitus on jo sulkenut ravintolat, ja se pelottelee kansaa ulkonaliikkumiskielloilla, kuntosalien sulkemisella ja muilla tiukoilla rajoituksilla, mutta ei saa kaikkein tärkeintä asiaa eli maahantulijoiden kontrollia rajanylitysalueille kuntoon. Luotettavan negatiivisen ennakkotestin vaatiminen säästäisi oleellisesti terveydenhuollon resursseja koronatestien tekemiseltä. Tätä henkilökuntaa tarvitaan nyt muuallakin, Kauma painottaa.

– On välttämätöntä, että matkustajaliikenteen terveystarkastuksiin liittyvästä tehtävästä aiheutuvat kustannusten korvaukset kohdennetaan täysimääräisesti suoraan niille kunnille, joille kustannukset aiheutuvat. Terveystarkastusten vaatima terveydenhuollon henkilöstön määrä on mittava muun muassa Helsingin satamissa, Vartiainen sanoo.

Edustajat vaativat, että valtioneuvosto tuo eduskuntaan tartuntatautilain muutosesityksen, jolla voidaan säätää kasvomaskien käytöstä velvoittavasti sisätiloissa ja joukkoliikenteessä silloin, kun toimenpide on välttämätön yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Rajoilla tulisi myös varmistaa, että Tulli voi virka-apua antaessaan käyttää tartuntatautien tunnistamisessa ja tarkastusten kohdentamisessa apunaan tartuntatautien tunnistamiseen koulutettuja koiria.

– Suomeen suuntautuvalle matkustajaliikenteelle on tärkeää, että terveysturvallisuusvaatimukset ja pelisäännöt ovat kaikille yhtäläiset. Lentoyhtiöt, laivavarustamot ja matkustajat tarvitsevat selkeyttä ja yhteneväisiä käytäntöjä, edustajat korostavat.

Juttu julkaistu alunperin Verkkouutisissa

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn