Korkeaa eläkettä saavat maksavat jatkossa enemmän veroja

Eduskunnassa on tällä ja viime viikolla ollut käsittelyssä tuloverolaki. Otan siitä esiin kolme asiaa.

Ensimmäinen niistä on ylempien tuloluokkien lisäprogressio eli niin sanottu solidaarisuusvero. Olen tästä jo kriittisen sanani sanonut moneen kertaan.

SOLIDAARISUUTTA 30 MILJOONALLA EUROLLA

Solidaarisuusveron on tarkoitus olla määräaikaisesti voimassa vuosina 2013 – 2015.  Yli 100 000 euron ansiotuloille luodaan uusi veroluokka, jossa verotus kiristyy noin 2 prosenttiyksikköä. Uuden veroluokan tuottamaksi kertymäksi arvioidaan noin 30 miljoonaa euroa. Kuin muistetaan valtion budjetti, joka on tänä vuonna noin 53 miljardia euroa, on lisäprogressiosta saatu fiskaalinen eli verotuloja lisäävä merkitys todella vähäinen. Solidaarisuutta tässä verossa on siis vain nimellisesti!

YLI 45 000 EUROA VUODESSA ELÄKETTÄ SAAVAT MAKSAVAT ENEMMÄN VEROJA

Samassa yhteydessä kiristetään myös eläketulojen verotusta.Tämä on asia, josta minuun on moni eläkeläinen ollut yhteydessä. Eikä palaute ole toden totta ollut positiivista. Ihmiset, jotka ovat tehneet vuosikymmeniä töitä ja maksaneet työtuloista myös progressiivisesti veroja, kokevat että tämä muutos on todella epäoikeudenmukainen.

Eläketulovähennyksen jälkeen ja eläketulon ylittäessä 45 000 euroa lisävero on 6 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 60 000 euroa eläketuloja saava henkilö maksaa ensi vuonna lähes tuhat euroa enemmän veroja kuin ennen. Valitettavasti eläketulojen verotus ei ole määräaikainen vaan pysyvä, toisin kuin solidaarisuusveron.

Eläketulojen verojen kiristämisen arvioidaan tuovan valtiolle noin 50 miljoonaa euroa, joten tämänkin veron fiskaalinen merkitys on suhteellisen vähäinen.

KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI ON TEHTÄVÄ KAIKKI VOITAVA

Kolmas muutos on se, että pienempien ansiotulojen verotus kevenee. Kannatan sitä, että kaikkein pienituloisimpien elämää helpotetaan. On aivan selvä, että meillä on suuri määrä ihmisiä, jotka eivät nykyisellään tule omilla työtuloillaan toimeen vaikka kuinka yrittäisivät. On pelkästään hyvä asia, että asiat tältä osin paranevat. Köyhien ja erityisesti köyhien lapsiperheiden määrä on moninkertaistunut 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Kannatan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla köyhyyttä saadaan kannustavalla tavalla vähennettyä Suomesta.

SOSIAALISESTI OIKEUDENMUKAINEN SUOMI ON MYÖS AHKERILLE JA MUITA TYÖLLISTÄVILLE SUOMALAISILLE OIKEUDENMUKAINEN

Olen kuitenkin sitä mieltä, että sosiaalisesti oikeudenmukainen Suomi tarkoittaa sitä, että se on kaikille suomalaisille oikeudenmukainen Suomi. Meillä on jo nyt kansainvälisesti katsottuna todella korkea verotaso. Sitä ei pidä enää korottaa. Ne, joilla on mahdollisuus, äänestävät muuten jaloillaan ja lähtevät muualle. Ei pelkästään eläkeläiset, vaan myös nuoret, joista monet ovat jo nuorella iällä hyvin kansainvälisiä ja nähneet muutakin.

Veropolitiikassa pitäisi nähdä tätä tai ensi vuotta pidemmälle. Jossain vaiheessa voi sietokyky mennä poikki  nimenomaan niiltä, joiden verotuloja maa kipeästi tarvitsisi tulevaisuudessa hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn