Kokoomusedustajat: EU:n elpymisrahaston taloudellisesta ehdollisuudesta ja rakenneuudistuksista ei voida joustaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jätti tänään suuressa valiokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen kannaksi EU:n elpymisrahastoon. Eriävässä mielipiteessään suuren valiokunnan kokoomusedustajat Anne-Mari Virolainen, Arto Satonen, Sinuhe Wallinheimo, Pia Kauma, Ville Kaunisto ja Matias Marttinen peräänkuuluttavat tiukempaa ehdollisuutta sekä selkeimpiä kriteerejä EU:n elvytysrahaston tuille.

”On aivan selvää, että vahva ja toimintakykyinen EU on Suomen etu. Kokoomuksessa suhtaudumme rakentavan kriittisesti komission esitykseen. Tavoitteenamme on kilpailukykyisempi, yhtenäisempi ja vahvempi Euroopan unioni”, kokoomuksen suuren valiokunnan valiokuntavastaava Virolainen toteaa.

Kokoomuksen mielestä EU-rahoituksen tulee olla vahvasti ehdollista sekä välineiden tarkkarajaisia. Komission esityksen mukaan elpymisvälineen ehdollisuus toteutuisi pääosin eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Jäsenmaat laatisivat ohjausjakson suositusten perusteella elpymissuunnitelman. Suunnitelman laatiminen olisi tuen saamisen esitys.

”Rahoitus pitää sitoa talouden rakenteiden uudistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen sekä kestäviin investointeihin. Komission esitys ei riittävällä tavalla aseta tukea saaville jäsenmaille rakenne- ja talouspoliittisia ehtoja”, Arto Satonen toteaa.

”EU-tason ratkaisujen tulee kannustaa jäsenmaita rakenteellisiin uudistuksiin ja kilpailukyvyn lisäämiseen. Tarvitsemme lisää kilpailukykyä ja sitä tukevia rakenteellisia uudistuksia. Meidän täytyy löytää keinoja, joilla EU voi kannustaa jäsenvaltiota tekemään niitä”, Sinuhe Wallinheimo toteaa.

”Suomen pitkäaikainen periaatelinja on ollut, että jokaisen EU-jäsenvaltion täytyy vastata omista veloistaan. Euro tarvitsee tuekseen tiukat, mutta yksinkertaisemmat säännöt ja enemmän markkinakuria”, Pia Kauma muistuttaa.

”EU:n velasta ei voi sopia, ellei ole tiedossa, miten se maksetaan pois. Suomen tulee neuvotteluissa pitää prioriteettina kestävän takaisinmaksusuunnitelman luomista”, Ville Kaunisto toteaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä katsoo, että koronaelvytyksen täytyy painottua niille alueille ja sektoreille, jotka kärsivät koronakriisistä eniten. Tämän pitää myös näkyä niissä kriteereissä, joilla elpymisrahaa jaetaan.

”Elpymisrahaston varoja ei voida käyttää aiemmin syntyneiden rakenteellisten vaurioiden korjaamiseen, vaan niiden käyttö on rajattava koronakriisin aiheuttamiin sosiaalisiin ja taloudellisiin vaurioihin. Jotta rahasto olisi tehokas ja oikeudenmukainen tulee sen tukien kriteerit perustua koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin vakavuuteen”, edustajat painottavat.

Lisätiedot:

Anne-Mari Virolainen, +358 50 5121941
Arto Satonen, +358 50 5113110
Sinuhe Wallinheimo, +358 50 5120873
Pia Kauma, +358 50 5746764
Ville Kaunisto, +358 40 5309153
Matias Marttinen, +358 44 2693113

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn