Kokoomus ei ole lakkauttamassa Espoo-lisää

LÄNSIVÄYLÄ 7.-8.5.2016

Lasten kotihoidontuen Espoo-lisä on herättänyt keskustelua (Henrik Vuornos 1.5., Oili Juutila 4.5.). Poliittisten ryhmien neuvottelut 40 miljoonan euron sopeutuksesta ensi vuodelle alkavat kesäkuussa, joten ajankohta keskustelun käymiselle on mitä sopivin.

200 euron suuruista Espoo-lisää maksetaan vain alle kolmevuotiaan lapsen hoidosta. Tämän lisäksi perheet saavat 340 euron suuruisen kotihoidon tuen hoitorahan. Jos kustannuksia verrataan päivähoitoon, on talousvertailuun otettava näin ollen alle kolmevuotiaat lapset päiväkodissa. Vuoden 2015 luvuilla tarkasteltuna alle 3-vuotias lapsi maksoi päiväkodissa 16500 euroa vuodessa, josta asiakasmaksujen osuus oli 15 prosenttia. Kotona hoidettavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta kaupungille koitui keskimäärin 7300 euron vuotuinen kustannus. Voidaan siis sanoa, että kotona hoidettava alle 3-vuotias lapsi tuli veronmaksajalle karkeasti noin puolet halvemmaksi.

Jos Espoo-lisä lakkautettaisiin, osa lapsista menisi päiväkotiin. Kun päiväkodit ovat jo muutenkin täynnä, tarvitsisimme nopeasti lisää uusia hoitopaikkoja. Yhden päivähoitopaikan laskennallinen investointikustannus on 38000 euroa.

Jos hoitoa tarkastellaan kehityspsykologian valossa, niin alle kolmevuotias lapsi ei tarvitse suurta vertaisryhmää tai mitään erityisiä virikkeitä tai opetusta kasvaakseen ja kehittyäkseen normaalisti. Sen sijaan pieni lapsi tarvitsee turvallisen kiintymyssuhteen, jonka varaan hän myöhemmin rakentaa kaikki ihmissuhteensa. Koska perheiden tarpeet vaihtelevat, on hienoa, että kaupungillamme on tarjota esimerkiksi työssäkäyville perheille myös laadukasta päiväkotihoitoa. Lakikinhan jo tätä edellyttää.

Lisäisikö Espoo-lisän lakkauttaminen pienten lasten äitien tasa-arvoa tai työllistymistä? Tuskin. Joillakin työpaikka jo toki on ja osa on niin onnekkaita, että uusi löytyisi helposti. Osa lastaan hoitavista äideistä tai isistä joutuisi kuitenkin hakemaan työttömyyskorvausta tai toimeentulotukea. Kotona pienen lapsen kanssa olevista osa on etenkin tällä hetkellä piilotyöttömiä.

Kokoomukselle Espoo-lisän ylläpitäminen on ollut arvovalinta ja aito mahdollisuus valinnanvapauteen jo vuosikausia. Sen lakkauttaminen ei ole ollut ryhmämme suunnitelmissa.

Pia Kauma
Valtuustoryhmän pj (kok.)
Hanna Konttas
Kaupunginvaltuutettu (kok.)
Luokanopettaja

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn