Pia Kauma Kirkkonummen Sanomissa: Eturauhassyövän kohdennettu seulonta aloitettava

Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pia Kauma on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen liittyen miesten eturauhassyövän strukturoituun seulontaan ja seulontojen pilotointiin.

Todettuja eturauhassyöpätapauksia on tällä hetkellä noin 5000 vuodessa, ja etu-rauhassyöpään kuolee vuosittain noin 900 miestä. Syöpätapaukset ovat yleistyneet runsaasti viimeisten vuosikymmenten aikana ja on arvioitu, että vuoteen 2025 mennessä eturauhassyöpään sairastuneita olisi jo noin 7000 vuodessa.

”Tämän mittaluokan kansantautiin tulee puuttua. Sairastuneet ovat yhä nuorempia ja syöpä tulee lisääntymään entisestään väestön ikääntyessä. En ymmärrä, miksi hallitus jahkailee, tai pikemmin-kin kääntää selkänsä koko asialle.”, sanoo Kauma tiedotteessa

Eturauhassyövän seulonnan lisäämisestä Suomen kansalliseen seulontaohjelmaan on laaja tuki eduskunnassa. Viime vuoden marras-kuussa tehdyn lakialoitteen allekirjoitti 141 kansanedustajaa.

”Eturauhassyövän seulon-noista käytiin laaja keskustelu tuolloisen lakialoitteen pohjalta ja ministeri Kiuru sanoi edistävänsä aloitetta, mutta tiettävästi mitään ei ole tehty”, toteaa Kauma.

Eturauhassyövän seulontojen aloittamista on osa asiantuntijoista myös vastusta-nut, koska on katsottu, että nykyiset seulontamenetelmät eivät erottele tarpeeksi hyvin vaarattomia ja suuremman riskin syöpiä, jolloin joissain tapauksissa päädytään yli-diagnostiikkaan ja turhaan hoitoon.

”Seulontoihin osallistuminen on kuitenkin aina vapaa-ehtoista, eikä nykyisin pelkän PSA-testin perusteella aloiteta hoitoa, vaan vasta tarkempien tutkimusten jälkeen. Kohdentamalla seulonnat tai testaukset yli 50-vuotiaille ja henkilöille, joiden suvussa on eturauhassyöpää, saadaan parempi tarkkuus seulonnoille. Miehille, joilla PSA-arvo on koholla, tehdään PSA-testiä tarkempi verikoe, joka kertoo luotettavammin onko kyse syövästä, minkä jälkeen tehdään tarvittaessa magneettikuvaus. Näin hoitotoimenpiteet voidaan kohdentaa tarkasti. Toisin sanoen strukturoimalla seulonta, päästään parempaan lopputulokseen kuin pelkällä PSA-kokeella.”, kertoo Kauma

Kauman mukaan on aina otettava huomioon myös vaihtoehtoiskustannus eli se, että seulontaa ei tehdä.

”Se, että ei seulota tarkoittaa useissa tapauksissa hoi-don aloittamista vasta myöhemmässä vaiheessa, jolloin tauti on saattanut jo ehtiä levitä. Hoidon kustannukset ovat moninkertaiset levinneessä syövässä ja ennuste merkittävästi heikompi. Var-haisella diagnostiikalla voidaan alentaa taudin kohdennettuja kustannuksia pitkällä aikavälillä sekä lisätä potilaiden elämänlaatua ja elinvuosia. Kokonaisuutta arvioitaessa on huomioitava myös seulontojen inhimillinen hinta eli se, että jokainen pelastettu potilas on arvokas. ”, toteaa Kauma

Kauma muistuttaa, että asiaan liittyvä tutkimustieto lisääntyy koko ajan.

”Olisi hyvä hyödyntää muista maista saatua tietoa. Esimerkiksi Ruotsissa on meneillään pilotointi, jossa kolmella eri mallilla haetaan toimivinta käytäntöä etu-rauhassyövän testaamiseksi. Meillä on myös täällä Suomessa meneillään tutkimus, jossa kehitetään kolmiportaista seulontamenetelmää ylidiagnostiikan vähentämiseksi. Näistä saatavaa tietoa täytyy hyödyntää seulontojen aloittamiseksi. Siksi myös tutkimukseen kohdennetun rahoituksen on oltava riittävää”, päättää Kauma

Juttu julkaistu Kirkkonummen Sanomien printtiversiossa 19.8.2021

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn