Kauma käsitteli Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen talvi-istunnon puheenvuoroissaan kansanlaisjärjestöjen toimintaa rajoittavia ongelmia

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen talvi-istunto on käynnissä Wienissä 20.–21.2.2020. Suomen valtuuskunnan jäsen Pia Kauma (kok.) nosti avauspäivänä esiin kansalaisjärjestöjen aseman turvaamisen. Hän toimii myös Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kansalaisjärjestösuhteiden erityisedustajana.

Kauma painotti kansalaisjärjestöjen toiminnan arvoa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamista, sillä kansalaisjärjestöjen rooliin sekä asemaan kohdistuvat rajoitukset ovat nousseet entistä voimakkaammin esiin myös Etyjin keskuudessa. Taustalla on rajoittava lainsäädäntö ja vallanpitäjien halu vaientaa kriittisiä ääniä. Negatiivista kehitystä on tapahtunut Etyjin alueen maiden ohella myös EU-alueella.

Kansalaisjärjestöjen ongelmat eri maissa liittyvät Kauman mukaan mm. yhdistymisvapauteen, kokoontumisvapauteen ja ilmaisuvapauteen.

Ajankohtaisia ongelmia ovat mm. järjestöjen ulkomailta tulevaa rahoitusta rajoittava lainsäädäntö, ihmisoikeuksien puolustajien uhkailu ja heihin kohdistuva hyökkäykset, valeuutiset ja vihapuhe sekä kokoontumisrajoitukset.

Kauma painotti puheenvuoroissaan kansalaisjärjestöjen ja -yhteiskunnan merkitystä ihmisoikeuksien, sananvapauden ja kansalaisten toimintavapauksien turvaamisessa. Hän korosti suoraa ja aktiivista vuoropuhelua eri kolmannen sektorin toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Ennen kaikkea kyse on luottamuksen ja kommunikaation rakentamisesta hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Kansalaisjärjestöillä voi olla suuri rooli paremman ja turvallisemman yhteiskunnan rakentamisessa, Kauma sanoi.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn