Kansanedustaja huolestui suomalaisten kielitaidon heikkenemisestä

Pia Kauman mukaan kielitaidon kaventumisesta seuraavat vaikeudet näkyvät jo nyt.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma on huolestunut suomalaisten kielitaidon heikkenemisestä. Hän vaatii monipuolisia ratkaisuja, joilla vieraiden kielten opiskelua lisätään. Yhtenä ratkaisuna Kauma näkee etäopetuksen laajemman hyödyntämisen.

Kauma on jättänyt lakialoitteen etäopetuksen joustavoittamisesta peruskouluissa.

– Suomalaisten kielitaito on yksipuolistunut jo pitkään. Englannin kielen taito nuorillamme on hyvä, mutta esimerkiksi B2-tason ranskan opiskelijoiden määrä yläkouluissa on vähentynyt kymmenessä vuodessa lähes puoleen entisestä, Kauma sanoo tiedotteessa.

Kielten opiskelun vähentymisen taustalla on lukuisia koulutuspoliittisia päätöksiä pitkältä ajalta, joilla kielten painoarvoa koulutuksessa on jatkuvasti pienennetty. Kauma mainitsee, että esimerkiksi Helsingin yliopiston ranskan kielen koulutusohjelmaan pyrkivä saa tällä hetkellä pitkän matematiikan laudaturista enemmän pisteitä kuin pitkän ranskan laudaturista.

– Kielten opiskelu on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii loogisen ajattelukyvyn lisäksi motivaatiota. Tämä ei kannusta lainkaan vieraiden kielten opiskeluun lukiossa, Kauma jatkaa

Riittävien resurssien ja A1-kielenä muun kuin englannin kielen valitsemisen lisäksi Kauma hyödyntäisi etäopetusta mahdollisuutena lisätä kielten suosiota, sillä usein varhaisessa vaiheessa aloitettuja kieliopintoja jatketaan myös vanhempana.

– Lakialoitteeni mahdollistaisi etäopetuksen siten, että siihen voisi osallistua koulusta tai kotoa käsin huoltajan luvalla ilman valvontaa tai huoltajan valvonnassa. Nykyisellään etäopetukseen voi osallistua vain opettajien valvomana luokkahuoneesta käsin. Muutos vapauttaisi opettajien aikaa pois valvontatehtävistä opetustyöhön sekä loisi joustavuutta opetuksen aikatauluihin. Uudistuksesta hyötyisivät erityisesti yläkouluikäiset, jotka muutoinkin toimivat opinnoissaan alakouluikäisiä itsenäisemmin, Kauma sanoo.

Etäopetuksessa olisi syytä huomioida pandemia-ajan kokemukset oppimisesta ja etäopetuksen roolista. Kauma korostaa, että tarkoitus ei ole hakea kustannussäästöjä tai siirtää nykyistä lähiopetusta verkkoon, vaan lisätä väljyyttä opetuksen toteuttamiseen.

– Etäopetus voisi olla järkevin keino esimerkiksi haja-asutusalueilla, jossa riittäviä ryhmäkokoja ei muuten synny. Mitään opetusmuotoja ei pitäisi sulkea pois tai tehdä liian hankaliksi toteuttaa, Kauma jatkaa.

Kauman mukaan suomalaisten kielitaidon kaventumisesta seuraavat vaikeudet näkyvät jo nyt. Kansainvälinen elinkeinoelämä- ja yhteisö tarvitsevat kieliosaajia.

– Kielten opiskelun jatkuva väheneminen on Suomen kaltaiselle pienelle maalle huolestuttava ilmiö, joka vääjäämättä johtaa suomalaisten kielivarannon yksipuolistumiseen. Oppilasmäärien vähentyessä ja opetukseen käytettävien resurssien tiukentuessa on kouluille annettava mahdollisuus hyödyntää uudenlaisia oppimisen työkaluja entistä joustavammin, Kauma päättää.

Lakialoitteen on allekirjoittanut kokoomuksen kansanedustajista Kauman lisäksi Heikki AuttoMarko Kilpi ja Jari Kinnunen.

Juttu julkaistu alun perin Verkkouutisissa.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn