Irakin kanssa saatava aikaan turvapaikanhakijoiden palautussopimus

TIEDOTE
2.9.2018
Vapaa julkaistavaksi heti

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Pauli Kiuru, Markku Eestilä, Jukka Kopra ja Kari Tolvanen ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Irakin kanssa neuvoteltavasta turvapaikanhakijoiden palautussopimuksesta. Kansanedustajien mukaan Suomen ulkoministeriön tulisi edellyttää Irakilta vahvemmin kansainvälisten pelisääntöjen noudattamista. Valtioneuvoston kanslia on viime viikolla tiedottanut myös suurlähetystön perustamisesta Bagdadiin lähes 30 vuoden tauon jälkeen.

”Vuonna 2015 Suomeen saapui yhteensä 32 500 turvapaikanhakijaa, joista irakilaisia oli 20 500. Heistä noin puolet sai kielteisen turvapaikkapäätöksen. Irakin kohdalla kielteisen päätöksen saaneiden palauttaminen on takkuillut, sillä Irak ei ole riittävän halukas ottamaan takaisin kansalaisiaan, joilla ei ole Suomessa laillista lupaa oleskelulleen”, avaa kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Pia Kauma.

”Suomen tulee edellyttää Irakilta kansainvälisten pelisääntöjen noudattamista, etenkin kun Suomi tekee Irakissa merkittävää työtä talouden ja elinolosuhteiden parantamiseksi. Vuonna 2019 suoraa taloudellista tukea on tarkoitus antaa esimerkiksi ulkoministeriöltä ja puolustusministeriöltä yhteensä noin 25 miljoonaa euroa”, jatkaa Pauli Kiuru.

”Valtiovarainvaliokuntakin on todennut talousarviomietinnössään joulukuussa 2017, että kielteisen turva-paikkapäätöksen saaneen jääminen Suomeen päätöksestä huolimatta rapauttaa järjestelmää ja sen uskottavuutta sekä lisää sisäisen turvallisuuden riskejä”, Markku Eestilä muistuttaa.

”On ongelmallista ja vaikeasti perusteltavissa, jos maa kieltäytyy ottamasta takaisin omia kansalaisiaan ja samaan aikaan edellyttää kansainvälistä apua. Siksi Suomen tulisi miettiä avun ehdollistamista tai vastavuoroistamista yhdessä muiden EU-maiden kanssa”, Jukka Kopra toteaa.

”Erityisen merkityksellistä on sitouttaa Euroopan unionin suuret maat ongelman ratkaisemiseen, jotta toivottu tulos saadaan aikaan. Palautussopimus tarvitaan, ja Irakin, samoin kuin muiden maiden, tulee noudat-taa yhdessä sovittuja pelisääntöjä”, sanoo Kari Tolvanen.

”Myös suurlähetystön uudelleenperustaminen antaa nyt hyvän mahdollisuuden käydä Irakin kanssa aktiivista dialogia sekä tehdä yhteistyötä suunnitelmallisesti. Maiden kahdenvälisellä suhteella ja kaupallisella yhteistyöllä on parhaat edellytykset onnistua, kun molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa lähtökohdat ja noudattavat yhdessä solmittuja sopimuksia”, Pia Kauma päättää.

Lisätietoja:

Pia Kauma, p. 050 574 6764
Pauli Kiuru, p. 09 432 3071
Markku Eestilä, p. 09 432 3016
Jukka Kopra, p. 09 432 3082
Kari Tolvanen, p. 09 432 3182

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn