Etyjin yleiskokouksen on puututtava vahvemmin Venäjän toimintaan

Varsovassa 24.–26.11. järjestetyssä syysistunnossaan Etyjin parlamentaarinen yleiskokous on pohtinut Venäjän tuomitsemiseksi kohdistuvia toimia. Yleiskokouksen pysyvä komitea keskusteli eilen sääntömuutosehdotuksesta, joka antaisi yleiskokoukselle mahdollisuuden erottaa määräajaksi järjestön perusperiaatteita ja arvoja vakavasti rikkova jäsenmaa.

Yleiskokouksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan helppoja vaihtoehtoja ei ole, mutta hän piti keskustelua rakentavana.

”Toisaalta meidän on otettava huomioon Ukrainan kansan kärsimykset, jotka Venäjän laiton hyökkäyssota on aiheuttanut sekä se, että emme järjestönä pystyneet estämään niitä. Toisaalta Venäjä on järjestömme jäsenenä pakotettu nyt edes kuuntelemaan meitä”, Kauma totesi puheenvuorossaan.

”Yksi ratkaisu voisi olla siirtyä asteittain kiristyviin toimenpiteisiin sääntöjä räikeästi rikkovan valtion kohdalla. Voisimme esimerkiksi rajoittaa osallistuminen vaalitarkkailuihin tai estää pääsyn luottamus- ja johtotehtäviin, ennen päätöstä määräaikaisesta erottamisesta.”

Kauma totesi kuitenkin, että sääntömuutosten aikaansaaminen on vaikeaa, sillä ne pitää hyväksyä konsensus miinus yksi periaatteella.

Kauma pohti myös, saako Venäjän eristäminen aikaan mitään muutosta vai johtaako se vain katkeruuden ja kaunan kierteeseen mutta myös sitä, voiko vuoropuhelua käydä epäluotettavan kumppanin kanssa.

”Etyjin tavoitteena ei ole koskaan ollut keskustella turvallisuuskysymyksistä vain samanmielisten maiden kesken, vaan löytää tasapaino voimapolitiikan ja yhdessä sovittujen rauhanomaisen rinnakkaiselon periaatteiden välillä”, Kauma sanoi.

Kauma piti selvänä, että yleiskokouksen sääntöjä tulisi muuttaa, mutta muistutti, että jäsenen toimintaa on jo nyt mahdollista rajoittaa monella eri tavalla. Hän huomautti, että Venäjän valtuuskunta ei osallistunut Varsovan kokoukseen, koska Puola ei myöntänyt venäläisille kansanedustajille viisumeita. Sama tapahtui kesäkokouksessa Birminghamissa, kun Iso-Britannia päätti samoin.

”Yleiskokouksen järjestäjämaalla on siis jo nyt mahdollisuus olla päästämättä sääntöjä rikkovaa maata osallistumaan kokoukseen”, Kauma totesi.

Pysyvä komitea päätti palauttaa sääntömuutosehdotuksen sääntökomitealle.

Lisätiedot:
Kansanedustaja Pia Kauma 09 432 3169, pia.kauma(at)eduskunta.fi

Lue lisää Etyjistä ja sen parlamentaarisesta yleiskokouksesta:
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/eduskunnan_tehtavat/kansainvalinentoiminta/Etyj_valtuuskunta/Sivut/default.aspx

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn