Etyjin asevalvonta vastaamaan uusia turvallisuusuhkia

Eduskuntatiedotuksen tiedote 14.2.2014

Etyjin poliittisia ja turvallisuusasioita käsittelevän komitean raportoija Pia Kauma kannustaa Etyjin jäsenmaita lisäämään maiden välisen poliittis-sotilaallisen tiedonvaihdon läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta. Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) puhui Etyjin parlamentaarisessa yleiskokouksessa Wienissä torstaina 13. helmikuuta 2014.

Kauman puheenvuoron aiheena oli Etyjin Wienin sotilaallista turvallisuutta käsittelevä asiakirja sekä puolustus- ja turvallisuusjoukkojen demokraattinen valvonta. Etyjin tavoitteena on päivittää ja uudistaa vuoden 1999 Wienin sopimusta. -Jäsenmaiden tulisi madaltaa kynnystä jakaa tietoa toisilleen omista sotaharjoituksistaan. Niin ikään mahdollisuuksia tarkastustoimenpiteisiin pitäisi lisätä, asevoimiin liittyvää tiedonvaihtoa uudistaa ja riskinhallintamekanismeja vahvistaa, Kauma ehdottaa.

Kauman mukaan Etyj-maiden tulisi pyrkiä vahvistamaan yhteistä poliittista tahtoa. Hän korosti puheenvuorossaan, että on tärkeää kehittää Wienin sopimusta ja löytää siihen uutta sisältöä. Kauma halusi myös herättää keskustelua siitä, minkälaisen roolin Etyj voi ottaa, kun lähellä sijaitseva maa on ajautumassa kaaokseen tai jopa sisällissotaan. -Jopa pienet edistysaskeleet sopimusneuvotteluissa olisivat tervetulleita. Se olisi mahdollista, jos etenkin keskeisimmät osapuolet eli suurimmat maat olisivat valmiita joustamaan ja tulemaan vastaan aiemmin tiukasti pitämistään tavoitteista.

Kansanedustaja Pia Kauma huomautti myös, että turvallisuusuhat ja sodankäynnin menetelmät ovat muuttuneet. Uusia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, kybersodankäynti ja miehittämättömät lennokit. Keinot, joilla niitä voidaan käyttää rajatumpiin operaatioihin, ovat oleellisia modernille turvallisuuspolitiikalle ja vaativat uudenlaisia vastatoimia. Pelkkä aseiden määrän laskeminen ei enää riitä, tarvitaan myös laadullista kontrollia. -Maailmassa, jossa yhdellä onnistuneella tietoturvaan kohdistuvalla hyökkäyksellä voidaan saada koko kansakunta polvilleen, ei pelkillä joukkojen tai panssarivaunujen määrän pienentämisellä voida enää lisätä turvallisuutta samalla tavalla kuin Kylmän sodan päättymisen tilanteessa.

Kansanedustaja Pia Kauman lopullinen raportti aiheesta käsitellään Bakun kokouksessa kesäkuussa.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous kokoontuu talvi-istuntoon 13.-14.2.2014 Wienissä.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn