Ensiasunnon ostajien mahdollisuus asunnonhankintaan turvattava myös jatkossa

6.6.2014 julkaistu tiedote

 

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt 6.6. kirjallisen kysymyksen kotimaisen asuntolainajärjestelmän uudistustarpeesta. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä luottolaitostoiminnasta, joka loisi asunnon ostajille 90 prosentin lainakaton suhteessa vakuuksien arvoon. Ensiasunnon ostajien kohdalla katto olisi 95 prosenttia. Käytännössä lainakatto tarkoittaisi, että puuttuva osuus eli 10 tai 5 prosenttia olisi oltava ennalta säästettynä tai muuten hankittuna. Henkilötakauksia ei enää jatkossa hyväksyttäisi vakuudeksi.

”Vaikka pankit ovat edellyttäneet tähänkin saakka säästöjä ja omarahoitusosuutta ennen asuntolainan myöntämistä, on lainakaton käytännön vaikutuksia ja toimivuutta vaikea ennustaa. Riskinä on, että asunnon ostaja voi esimerkiksi pyrkiä kattamaan säästöosuutensa muualta otetulla korkeampikorkoisella kulutusluotolla. Tämä johtaisi tavoitteen kannalta päinvastaiseen kehitykseen eli korkeakorkoisten kulutusluottojen yleistymiseen ja tätä kautta velkaantumisen kasvuun”, Kauma toteaa.

Lainakattouudistuksen on arvioitu kohdistuvan varsinkin ensiasunnon ostajiin. Kuten talousvaliokunta totesi hiljattain mietinnössään, on uuden kattosääntelyn vaikutuksia seurattava tarkoin muun muassa siltä osin, ettei ensiasunnon hankkimista tehdä kohtuuttoman vaikeaksi. Tämä luo tarvetta uudistaa ASP-järjestelmää, jotta se säilyisi jatkossakin houkuttelevana vaihtoehtona.

”ASP-ikärajojen ja korkotukilainojen enimmäismäärien nostamista on esitetty mahdollisina ratkaisuina, sillä ensiasunnon keskimääräinen hankintaikä on viime vuosikymmenten aikana myöhentynyt. Myös asuntojen korkea hintataso pääkaupunkiseudulla tulisi huomioida nykyistä paremmin, jotta ASP-lainalla voidaan kattaa asunnon koko hinta”, Kauma toteaa.

Helsingissä myytyjen kerrostaloyksiöiden keskihinta on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilastojen mukaan ollut viime vuosina 153 000 euroa ja -kaksioiden 210 000 euroa. Espoossa kerrostaloyksiö on maksanut keskimäärin 134 000 euroa ja -kaksio 182 000 euroa.

”Korkotukilainojen enimmäismäärä on nykyisellään 145 000 euroa Helsingissä ja 125 000 euroa Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa, mitä ei voi pitää riittävänä ottaen huomioon asuntomarkkinoiden tämänhetkisen hintatason. Ensiasunnon ostajan on näin ollen vaikea kattaa asuntonsa hintaa kokonaan ASP-lainalla, mikä voi pakottaa ottamaan sen rinnalle toisen, korkeampikorkoisen lainan. Korkotukijärjestelmä tulisikin päivittää tältä osin pikaisesti vastaamaan nykytilannetta”, Kauma toteaa.

 

Lisätietoja
Pia Kauma, puh. +358 50 5746764

 

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn