Valtiopäivätoimet

Kirjalliset ja suulliset kysymykset

Kirjallinen kysymys työttömyysetuudella opiskelun pidentämisestä 7.2.2019 

Kirjallinen kysymys kotimaisen kalankasvatuksen tilanteesta 28.11.2018 

Kirjallinen kysymys tasoristeyksien turvallisuuden parantamisesta 26.10.2018

Kirjallinen kysymys Helsingin seudun liikenteen monopolista  27.9.2018 

Kirjallinen kysymys Irakin kanssa neuvoteltavasta turvapaikanhakijoiden palautussopimuksesta  28.8.2018 

Kirjallinen kysymys nuorten työehtojen ja työturvallisuuden toteutumisesta 23.8.2018 

Kirjallinen kysymys kansainvälisestä rekisteristä alaikäisille turvapaikanhakijoille 16.7.2018 

Kirjallinen kysymys eurooppalaisten innovaatioiden kaupallistamisesta 15.6.2018 

Kirjallinen kysymys apteekkitoiminnan vapauttamisesta ja lääkkeiden hintasääntelystä  23.2.2018 

Kirjallinen kysymys työttömyysturvan suojaosan uudistamisesta 12.1.2018 

Kirjallinen kysymys opiskelijoiden toimeentulosta ja tulorajoista 13.10.2017

Kirjallinen kysymys diabeteshoidon alueellisesta tasa-arvosta 15.9.2017

Kirjallinen kysymys opiskelijavalintojen uudistamisesta 7.9.2017 

Kirjallinen kysymys passien poisottaminen ISIS-taistelijoilta 14.3.2015

Kirjallinen kysymys humanitaarinen tilanne Ukrainassa 20.2.2015

Kirjallinen kysymys turvallisuusympäristön muutokseen reagoiminen 16.1.2015

Kirjallinen kysymys Suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen sekä korkeatasoisen potilashoidon turvaaminen 26.11.2014 

Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja väärinkäytösten ehkäiseminen 6.11.2014 

Kirjallinen kysymys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 24.10.2014 

Kirjallinen kysymys vanhemmuuden kustannusten jakaminen 24.9.2014 

Kirjallinen kysymys peruskoulun kieltenopetuksen aikaistaminen ja monipuolistaminen 21.8.2014

Kirjallinen kysymys ensiasunnon ostajan asema asuntolainajärjestelmän uudistamisessa 6.6.2014

Kirjallinen kysymys ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksut 12.6.2014 

Kirjallinen kysymys länsimetron jatkaminen 14.5.2014 

Kirjallinen kysymys ulkomailla toimivien suomalaisten koulujen toimintaedellytyksien turvaaminen 11.4.2014 

Kirjallinen kysymys EU-maiden sosiaaliturvan yhdenmukaistuminen 10.12.2013 

Kirjallinen kysymys sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutusten selvittäminen ja tutkimus 22.11.2013

Kirjallinen kysymys päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon ohjaaminen 20.9.2013

Kirjallinen kysymys tekijänoikeustulojen tulouttaminen 26.6.2013 

Kirjallinen kysymys nastarenkaiden käytöstä aiheutuvien terveyshaittojen vähentäminen 2.5.2013

Kirjallinen kysymys vaate- ja tekstiilialan koulutuksen laatu 22.3.2013 

Kirjallinen kysymys sosiaalityöntekijöiden koulutuspaikkojen määrä 21.12.2012

Kirjallinen kysymys Kyproksen pankkien rahanpesuepäilyihin liittyvät tarkastukset 23.11.2012

Kirjallinen kysymys valtionosuusjärjestelmän kannustavuus 26.10.2012

Kirjallinen kysymys luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen metsälaissa 19.10.2012

Kirjallinen kysymys homekoulujen kunnostaminen 20.9.2012 

Kirjallinen kysymys Magnitskin kuolemaan sekaantuneiden virkamiesten viisumikielto ja varojen jäädyttäminen 11.9.2012

Kirjallinen kysymys huostaanottojen ennaltaehkäisy 21.8.2012

Kirjallinen kysymys vapaaehtoisen eläkesäästämisen edellytysten säilyttäminen 29.5.2012 

Kirjallinen kysymys lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitus 4.5.2012

Kirjallinen kysymys länsimetron jatkaminen 8.5.2012

Kirjallinen kysymys rikosten uhrien aseman parantaminen 13.4.2012 

Kirjallinen kysymys lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistukset 1.12.2011

Suullinen kysymys palautussopimuksesta Irakin kanssa 20.12.2018

Suullinen kysymys Italian tilanteesta 7.6.2018

Suullinen kysymys valinnanvapauskokeilusta 12.4.2018 

Aloitteet

Lakialoite tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta 25.6.2014

Toimenpidealoite arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tarkistaminen 16.12.2013

Keskustelualoite kiusaaminen ja kurinpitotoimet kouluissa 9.4.2013

Keskustelualoite vanhempien tasa-arvoinen asema huoltajuus- ja tapaamiskiistoissa 20.6.2012

Talousarvioaloite määrärahan osoittaminen Nykytaiteen museo Kiasmalle koululaisten opastustoiminnan ja taidekasvatuksen tukemiseen

Puheenvuorot

Eduskunnassa pitämäni puheenvuorot löytyvät listattuina Eduskunnan internetsivuilta

Pia sosiaalisessa mediassa