Valtiopäivätoimet

Kirjalliset kysymykset ja aloitteet sekä talousarvioaloitteet

 

Kirjallinen kysymys hävitettäviksi menevien tavaroiden arvonlisäverokohtelusta

Kirjallinen kysymys Suomen valmistautumisesta mahdolliseen energiapulaan ja sähkön kohtuuttomaan hinnannousuun

Kirjallinen kysymys neljänsistä koronarokotteista, kohonneista kuolleisuusluvuista ja varautumisesta syksyn korona-aaltoon

Kirjallinen kysymys EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten henkilöiden asunto-osakkeiden ostoa sekä kiinteistöjen ja maa-alueiden vuokraamista rajoittavan lainsäädännön valmistelusta

Kirjallinen kysymys seniorineuvoloiden maanlaajuisesta käyttöönotosta

Kirjallinen kysymys lähestymiskiellon valvonnan tehostamisesta sekä uhrin fyysisen koskemattomuuden suojaamisesta

Kirjallinen kysymys polttoaineiden jalostukseen käytettävän raakaöljyn alkuperämaan ilmoittamisesta kuluttajalle

Kirjallinen kysymys yhteiseen asuntoon otettavien ASP-lainojen enimmäismääristä sekä omarahoitusosuuden määrästä ja sen vaihtoehtoisista säästämistavoista

Kirjallinen kysymys Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ICT-investointien rahoitustarpeesta

Kirjallinen kysymys matkailu- ja ravintola-alan COVID-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ennustettavuudesta, exit-strategiasta ja korvauksista

Kirjallinen kysymys tekijänoikeuskorvausten vaikutuksesta ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentaan

Kirjallinen kysymys vapaaehtoisen pakkohoidon ottamisesta päihdepalveluiden keinovalikoimaan 8.10.2021

Kirjallinen kysymys Hangon sataman raide- ja maantieliikenneyhteyksien sekä valtatien 25 liikenneturvallisuuden parantamisesta 16.9.2021

Kirjallinen kysymys kotimaisen osaamisen hyödyntämisestä sote-uudistuksen laajoissa ICT-hankkeissa 13.9.2021

Kirjallinen kysymys eturauhassyövän strukturoidusta seulonnasta ja seulontojen pilotoinnista 16.8.2021

Toimenpidealoite immateriaalioikeuksiin perustuvan korvauksen huomioon ottamisesta työttömyysetuutta määritettäessä 25.5.2021

Kirjallinen kysymys liikennepalvelujen tarjoajien velvoitteesta tarkastaa koronavirukseen liittyvä dokumentaatio ennakkoon 14.5.2021

Kirjallinen kysymys kielitaidon kaventumisesta ja kieliopintojen houkuttelevuuden lisäämisestä 5.5.2021

Kirjallinen kysymys liikenneturvallisuuden parantamisesta suojateillä 24.4.2021

Kirjallinen kysymys ravintoloiden avaamisesta kannattavasti ravintolasulun jälkeen 8.4.2021

Toimenpidealoite tapahtuma- ja kulttuurialan tukemisesta koronapandemian aikana 12.3.2021

Kirjallinen kysymys osakesäästötilin laajentamisesta rahasto-osuuksiin ja osakesäästötilin ylärajan nostamisesta 2.2.2021

Kirjallinen kysymys asuntosäästöpalkkiojärjestelmän korkotukilainojen enimmäismäärän nostamisesta 15.12.2020

Kirjallinen kysymys takautuvan tappiontasausjärjestelmän (carry back) käyttöönotosta 4.12.2020

Kirjallinen kysymys kantatien 51 turvallisuuden parantamisesta 11.11.2020

Kirjallinen kysymys perintöveron alarajan korottamisesta 50 000 euroon 20.10.2020

Kirjallinen kysymys pysyvästä mahdollisuudesta etäopetuksen toteuttamiseen 12.10.2020

Kirjallinen kysymys lomautusten 200 päivän säännön väliaikaisesta muuttamisesta 16.9.2020

Kirjallinen kysymys vieraskielisen väestön kasvun huomioimisesta valtionosuusperusteissa ja tasausjärjestelmässä 31.8.2020

Kirjallinen kysymys kustannustuen kriteeristön valmistelusta aloille, joiden toiminta on koronakriisin seurauksena joko estetty kokonaan tai sitä merkittävästi rajoitettu 31.7.2020

Kirjallinen kysymys liikuntapalveluiden arvonlisäverokantojen yhtenäistämisestä 17.6.2020

Kirjallinen kysymys sähkön siirtohintojen alentamisesta 8.6.2020

Kirjallinen kysymys matkatoimistoalan tukemisesta koronakriisin aikana 7.5.2020

Kirjallinen kysymys tukien kohdistamisesta ravintola- ja matkailualalle koronakriisin aikana 22.4.2020

Kirjallinen kysymys kansainvälisestä ja kotimaisesta koronavirusrokotteesta, koronalääketutkimuksesta ja omavaraisuudesta 17.4.2020

Kirjallinen kysymys yksityisen sektorin hyödyntämisestä suojavarusteiden, koronavirustestien ja vasta-ainetestien toimittajina koronaviruksen laajenemisen estämiseksi 9.4.2020

Kirjallinen kysymys maahanmuuttajien toimeentuloedellytyksen täyttymisestä koronakriisin aikana 7.4.2020

Kirjallinen kysymys työttömyyskassojen toiminnan varmistamisesta koronakriisin aikana 3.4.2020

Kirjallinen kysymys raidehankkeiden EU-rahoituksen hakemisesta 6.2.2020

Kirjallinen kysymys kansalaisten oikeusturvan kannalta liian korkeiksi nousseista oikeudenkäyntikuluista 29.1.2020

Kirjallinen kysymys ulkoministeri Haaviston toiminnasta 4.12.2019

Kirjallinen kysymys korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen riittävästä rahoituksesta Uudellamaalla ja hakijasuman purkamisesta 29.11.2019

Kirjallinen kysymys ylioppilastutkinnon suorittamisesta englannin kielellä 25.10.2019

Kirjallinen kysymys pakkoavioliitoista 24.9.2019

Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuudesta 18.7.2019

Kirjallinen kysymys Itämeren ja Suomenlahden rehevöitymisen ehkäisemisestä 28.6.2019

Kirjallinen kysymys työttömyysetuudella opiskelun pidentämisestä 7.2.2019 

Kirjallinen kysymys kotimaisen kalankasvatuksen tilanteesta 28.11.2018 

Kirjallinen kysymys tasoristeyksien turvallisuuden parantamisesta 26.10.2018

Kirjallinen kysymys Helsingin seudun liikenteen monopolista  27.9.2018 

Kirjallinen kysymys Irakin kanssa neuvoteltavasta turvapaikanhakijoiden palautussopimuksesta  28.8.2018 

Kirjallinen kysymys nuorten työehtojen ja työturvallisuuden toteutumisesta 23.8.2018 

Kirjallinen kysymys kansainvälisestä rekisteristä alaikäisille turvapaikanhakijoille 16.7.2018 

Kirjallinen kysymys eurooppalaisten innovaatioiden kaupallistamisesta 15.6.2018 

Kirjallinen kysymys apteekkitoiminnan vapauttamisesta ja lääkkeiden hintasääntelystä  23.2.2018 

Kirjallinen kysymys työttömyysturvan suojaosan uudistamisesta 12.1.2018 

Kirjallinen kysymys opiskelijoiden toimeentulosta ja tulorajoista 13.10.2017

Kirjallinen kysymys diabeteshoidon alueellisesta tasa-arvosta 15.9.2017

Kirjallinen kysymys opiskelijavalintojen uudistamisesta 7.9.2017 

Kirjallinen kysymys passien poisottaminen ISIS-taistelijoilta 14.3.2015

Kirjallinen kysymys humanitaarinen tilanne Ukrainassa 20.2.2015

Kirjallinen kysymys turvallisuusympäristön muutokseen reagoiminen 16.1.2015

Kirjallinen kysymys Suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen sekä korkeatasoisen potilashoidon turvaaminen 26.11.2014 

Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja väärinkäytösten ehkäiseminen 6.11.2014 

Kirjallinen kysymys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 24.10.2014 

Kirjallinen kysymys vanhemmuuden kustannusten jakaminen 24.9.2014 

Kirjallinen kysymys peruskoulun kieltenopetuksen aikaistaminen ja monipuolistaminen 21.8.2014

Kirjallinen kysymys ensiasunnon ostajan asema asuntolainajärjestelmän uudistamisessa 6.6.2014

Kirjallinen kysymys ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksut 12.6.2014 

Kirjallinen kysymys länsimetron jatkaminen 14.5.2014 

Kirjallinen kysymys ulkomailla toimivien suomalaisten koulujen toimintaedellytyksien turvaaminen 11.4.2014 

Kirjallinen kysymys EU-maiden sosiaaliturvan yhdenmukaistuminen 10.12.2013 

Kirjallinen kysymys sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutusten selvittäminen ja tutkimus 22.11.2013

Kirjallinen kysymys päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon ohjaaminen 20.9.2013

Kirjallinen kysymys tekijänoikeustulojen tulouttaminen 26.6.2013 

Kirjallinen kysymys nastarenkaiden käytöstä aiheutuvien terveyshaittojen vähentäminen 2.5.2013

Kirjallinen kysymys vaate- ja tekstiilialan koulutuksen laatu 22.3.2013 

Kirjallinen kysymys sosiaalityöntekijöiden koulutuspaikkojen määrä 21.12.2012

Kirjallinen kysymys Kyproksen pankkien rahanpesuepäilyihin liittyvät tarkastukset 23.11.2012

Kirjallinen kysymys valtionosuusjärjestelmän kannustavuus 26.10.2012

Kirjallinen kysymys luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen metsälaissa 19.10.2012

Kirjallinen kysymys homekoulujen kunnostaminen 20.9.2012 

Kirjallinen kysymys Magnitskin kuolemaan sekaantuneiden virkamiesten viisumikielto ja varojen jäädyttäminen 11.9.2012

Kirjallinen kysymys huostaanottojen ennaltaehkäisy 21.8.2012

Kirjallinen kysymys vapaaehtoisen eläkesäästämisen edellytysten säilyttäminen 29.5.2012 

Kirjallinen kysymys lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitus 4.5.2012

Kirjallinen kysymys länsimetron jatkaminen 8.5.2012

Kirjallinen kysymys rikosten uhrien aseman parantaminen 13.4.2012 

Kirjallinen kysymys lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistukset 1.12.2011

Suullinen kysymys palautussopimuksesta Irakin kanssa 20.12.2018

Suullinen kysymys Italian tilanteesta 7.6.2018

Suullinen kysymys valinnanvapauskokeilusta 12.4.2018 

Aloitteet

Lakialoite laiksi perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sairaaloiden ja yliopistojen yhteistyössä tekemään lääketieteelliseen tutkimukseen

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 liikenneturvallisuuden parantamiseen välillä Meltola—Mustio

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tapahtumatoimialan tukemiseen 16.10.2020

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliakiakorvaukseen 16 vuotta täyttäneille henkilöille, joille on ehdottoman välttämätöntä käyttää gluteenittomia tuotteita 16.10.2020

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä matkatoimistoalan tukemiseen 16.10.2020

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 27.5.2020

Toimenpidealoite yksityisen pysäköinninvalvonnan tiukemmasta sääntelystä ja paremmasta valvonnasta 28.2.2020

Keskustelualoite seniorikansalaisten hyvän elämän edellytyksistä ja ikäpolitiikasta 20.12.2019

Lakialoite laeiksi rikoslain 34 a luvun ja kansalaisuuslain 33 a §:n muuttamisesta 20.12.2019

Lakialoite laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta 19.12.2019

Lakialoite tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta 25.6.2014

Toimenpidealoite arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tarkistaminen 16.12.2013

Keskustelualoite kiusaaminen ja kurinpitotoimet kouluissa 9.4.2013

Keskustelualoite vanhempien tasa-arvoinen asema huoltajuus- ja tapaamiskiistoissa 20.6.2012

Talousarvioaloite määrärahan osoittaminen Nykytaiteen museo Kiasmalle koululaisten opastustoiminnan ja taidekasvatuksen tukemiseen

Puheenvuorot

Eduskunnassa pitämäni puheenvuorot löytyvät listattuina Eduskunnan internetsivuilta

Pia sosiaalisessa mediassa

Facebook

2 months ago

Pia Kauma
Ohessa Turun Sanomissa tänään 10.1. julkaistu kirjoitukseni liittyen Etyjin mahdollisuuksiin tukea Keski-Aasian maita. Etyj antaa mahdollisuuden sitouttaa Keski-Aasian maita yhteistyöhönKeski-Aasian Kazakstan, Uzbekistan, Kirgisia, Tadžikistan ja Turkmenistan ovat harvoille suomalaisille tuttuja maita. Niiden merkitys on kuitenkin korostunut sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa ja länsi tiukensi Venäjä-pakotteitaan.Länsimaat etsivät parhaillaan keinoja sitouttaa Keski-Aasian valtioita yhteistyöhön politiikassa, taloudessa ja muilla aloilla. Muuten uhkana on maiden luisuminen tiiviimpään yhteyteen Venäjän kanssa, johon niillä on yhteisen neuvostohistorian takia jo valmiiksi kulttuuri-, kieli- ja talousyhteyksiä.Yksi tärkeä kanava sitouttamiseen on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj, jonka vuosittainen ministerineuvosto kokosi joulukuun alussa yhteen Pohjois-Makedonian Skopjessa 57 osallistujavaltion ulkoministerit tai heidän sijaisensa. Aika on otollinen siltojen rakentamiseen, sillä Keski-Aasian maat ovat itsekin halukkaita monipuolistamaan kumppanuuksiaan. Tästä osoituksena Skopjessa Keski-Aasian valtioiden puheenvuorot kuultiin englanniksi, mikä on poikkeuksellista. Esimerkiksi Kirgisia, Tadžikistan ja Turkmenistan ovat tähän saakka pitäneet valtaosan Etyj-puheenvuoroistaan venäjän kielellä.Myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli paikalla Skopjen ministerineuvostossa ja kuunteli puheenvuoroni, jossa tuomitsin Venäjän anteeksiantamattoman hyökkäyksen Ukrainaan ja sen seuraukset. Omassa puheenvuorossaan Lavrov väitti, että Etyj olisi surkeassa kunnossa Suomen puheenjohtajuusvuoden 2025 alkaessa. Valko-Venäjä komppasi Venäjää ja puhui ”oikeudesta” heikentää toisten valtioiden alueellista koskemattomuutta. Nämä puheenvuorot huokuivat huolestuttavaa Etyjin perusperiaatteiden kyseenalaistamista.Vaikeasta tilanteestaan huolimatta Etyj ei ole suinkaan tarpeeton. Sen alustoilla on mahdollisuus esimerkiksi Etelä-Kaukasian Armenian ja Azerbaidžanin väliseen vuoropuheluun maita vuosikymmeniä repineestä konfliktista. Yhtenä täydentävänä raiteena dialogiin voi toimia puheenjohtamani Etyjin parlamentaarinen yleiskokous, joka kokoaa 57 valtion parlamentaarikot yhteiseen keskusteluformaattiin ja vaalitarkkailuoperaatioihin.Etyjiä arvostetaan niin Keski-Aasiassa kuin Etelä-Kaukasiassakin. Asema Etyjin edustajana avaa näiden alueiden maissa ovet päätöksenteon korkeimmille tasoille saakka, kuten sain huomata vieraillessani Armeniassa, Azerbaidžanissa ja Georgiassa marraskuun puolivälissä. Dialogille on tarvetta, eikä ovelle koputtelijoita ole liiaksi.Keski-Aasian valtioita tällä hetkellä kiinnostavia teemoja ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, vesidiplomatia, rajaturvallisuus, terrorismin torjunta ja liikenneyhteyksien kehittäminen sekä Keski-Aasian sisällä että sieltä kohti Eurooppaa. Paitsi että näistä teemoista keskustellaan jatkuvasti Etyjin foorumeilla, järjestö tekee kentällä konkreettista työtä asioiden eteen.Etyjillä on kenttämissiot kaikissa viidessä Keski-Aasian valtiossa, ja missioilla on paljon hyviä konkreettisia hankkeita. Yksi esimerkki on Tadžikistanin-kenttämission tuki maan rajavartiolaitokselle Afganistanin-vastaisen rajan valvonnassa. Afganistanista kulkee paljon aseita ja huumeita heikosti vartioidun rajan yli Tadžikistaniin. Etyjin hanke on auttanut suitsimaan salakuljetusta, joka lieveilmiöineen on Tadžikistanin keskeisimpiä turvallisuusuhkia.Vuonna 2024, vuotta ennen Suomen Etyj-puheenjohtajuutta, järjestöä luotsaa pieni EU-maa Malta. Sen valinta puheenjohtajaksi oli viime hetken kompromissi, jollaiset ovat Etyjin kaltaisen konsensusjärjestön nykytilanteessa ominaisia. On tärkeää, että sekä Etyjin parlamentaarinen yleiskokous että hallitustenvälisen Etyjin tuleva puheenjohtajamaa Suomi antavat Maltalle kaiken tuen haastavassa tehtävässä. Maltan puheenjohtajuuden aikana Keski-Aasian valtioiden sitouttaminen Etyj-työhön on asetettava prioriteettien joukkoon Ukrainan sodan sekä Etelä-Kaukasian, Moldovan ja Georgian konfliktien ratkaisupyrkimysten ohelle. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Pia Kauma
Olen tyytyväinen eduskunnan päättämistä panostuksista Inkoon ja Siuntion liikenneturvallisuuteen. Alla alkuviikosta julkaisemani tiedote.***Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Pia Kauma iloitsee valtionvarainvaliokunnan päätöksestä myöntää rahoitusta Inkoon ja Siuntion liikenneturvallisuuden parantamiseen.Valtionvarainvaliokunta puoltaa tänään julkaistussa mietinnössään 500 000 euron myöntämistä Inkoon Kantatie 51:n ja Bollstantien risteyksen parantamiseen. Lisäksi valiokunta esittää 90 000 euroa katuvalaistuksen jatkamiseen Siuntion kirkonkylän ja Kantatien 51 välillä sekä 125 000 euroa Störsvikintien ja Kantatie 51:n välisen risteyksen parantamisen suunnitteluun. Kauma teki aiemmin syksyllä talousarvioaloitteet kaikkiin kolmeen hankkeeseen liittyen”Inkoon kuntakeskuksen tärkein tieyhteys Kantatie 51:lle kulkee Bollstantien risteyksen kautta. Tällä hetkellä huono näkyvyys risteyksessä heikentää liikenneturvallisuutta erityisesti Karjaalta päin tultaessa. Nyt myönnetyllä 500 000 euron rahoituksella on tarkoitus rakentaa risteykseen lisäkaista, joka parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi Karjaalta päin tultaessa”, Kauma aloittaa.Störsvikintien ja Kantatie 51:n välisen risteyksen suunnitteluun myönnetään valiokunnan mietinnössä 125 000 euroa.”Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien liittymän parantamistarve on ilmeinen jokaiselle, joka liikkuu alueella päivittäin. On hieno asia, että hankkeen ensimmäinen vaihe, eli suunnittelutyö, saadaan viimein käyntiin. Valtio maksaa suunnittelutyöstä puolet ja hankkeen toteuttamisen lisärahoitusta rakentamiseen katsotaan suunnitelman valmistuttua”, Kauma jatkaa.Valtiovarainvaliokunta puoltaa rahoitusta myös katuvalaistuksen jatkamiseen Siuntiontiellä (maantie 115). Hankkeeseen varataan 90 000 euron määräraha.”Katuvalaistuksen jatkaminen on siuntiolaisille erittäin tervetullut parannus raskaasti liikennöidylle maantielle. Valaisemattoman tieosuuden näkyvyys on huono ja turvallisuutta heikentää tietä ylittävät eläimet. Yhtenäinen valaistu tieyhteys Siuntion kuntakeskuksen ja kantatien välillä parantaa liikkumisen turvallisuutta, kuntakeskuksen saavutettavuutta ja vaikuttaa myös kuntakeskuksen houkuttelevuuteen ja kehittymiseen sekä siten myös kunnan elinvoimaan”, Kauma jatkaa.Pia Kauma kiittää muita hallituspuolueita hyvästä yhteistyöstä.”Hallituspuolueiden välinen yhteystyö toimi tässä asiassa todella hyvin ja näiden tärkeiden liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden rahoitusta voidaankin pitää yhteisenä työvoittona”, Kauma päättää. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Pia Kauma
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Tilanne Lähi-idässä kiristyy. Mikä on tilanne Armenian ja Azerbaidžanin välillä? Miten maailmanpolitiikan turbulenssi vaikuttaa Suomen turvallisuustilanteeseen?Suorassa lähetyksessä Iso Omenan kirjastossa keskustelemassa kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Jarmo Lindberg. Tervetuloa mukaan! ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Pia Kauma
Järjestän kollegani Jarmo Lindberg kanssa keskustelutilaisuuden maailman ja Suomen turvallisuustilanteeseen liittyen Espoon Ison Omenan kirjaston Stagella tiistaina 7.11. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! Tilaisuutta voi seurata etäyhteyksin myös FB-tapahtuman kautta! ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Pia Kauma
Keskustelutilaisuus Suomen ja maailman turvallisuustilanteesta ... See MoreSee Less
View on Facebook