Bulvaanien tekemiä kiinteistökauppoja erittäin vaikea selvittää

Oppositio haastoi hallitusta kyselytunnilla muun muassa venäläisten maakaupoista.

OPPOSITIOPUOLUEET tenttasivat hallitusta eduskunnan kyselytunnilla kansallisesta turvallisuudesta.

Hallitus toi torstaina eduskuntaan pika-aikataululla valmistellun lakiesityksen, jolla kiristetään ulkomaalaisten mahdollisuuksia ostaa kiinteistöjä Suomessa. Käytännössä kyse on ennen kaikkea venäläisten tekemistä kiinteistökaupoista, joiden määrä on noussut merkittävästi tänä vuonna.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma tivasi hallitukselta, miksi lain ja valvonnan ulkopuolelle ovat jäämässä asunto-osakkeet ja liikehuoneistot.

”Turvallisuusviranomaisten mukaan laitonta tiedustelua voidaan aivan yhtä helposti harjoittaa myös asunnoilta”, Kauma sanoi.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan lain valmistelussa oli kiire, mikä vaikutti sen sisältöön.

”Piti tehdä valinta, tehdäänkö nyt ne muutokset, jotka ovat kiireisiä, vai tehdäänkö laajempi uudistus, joka olisi mennyt seuraavalle vaalikaudelle. Sen takia asunto-osakeyhtiötarkastelu jäi ulkopuolelle.”

Kaikkosen mukaan asunto-osakkeiden ostamisen rajoituksista on parhaillaan tekeillä selvitys.

KAIKKONEN myönsi, että valtion on vaikea puuttua bulvaanien, eli välikäsien tekemiin maakauppoihin.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela nosti asian esiin kyselytunnilla.

”Venäläisten maakauppojen kohdalla isoksi vaikeudeksi muodostuu kaupankäynti bulvaanien kautta. Tämä hämärtää omistussuhteita ja kauppojen todellista tarkoitusperää”, Koskela sanoi.

Kaikkosen mukaan uusi laki tuo lisää työkaluja kauppojen taustojen selvittämiseen.

”Mutta täytyy sanoa rehellisesti ja avoimesti, että tämä on aika vaikea tehtävä. Valmistelussa on käynyt ilmi, että juuri tällainen bulvaanitoiminta on erittäin vaikeasti selvitettävää.”

USEAT poliitikot ovat viime aikoina puhuneet Suomen ja Euroopan riippuvuudesta myös muihin autoritäärisiin maihin. Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut, että Suomen täytyy arvioida riippuvuuksiaan autoritäärisiin valtioihin ja niiden kykyyn hallita esimerkiksi tietoverkkoja ja teknologioiden saatavuutta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto totesi kyselytunnilla, että riippuvuus luonnonvaroista ja materiaaleista aiheuttaa myös riskin kokonaisturvallisuudelle. Puiston mukaan eduskuntaan tulee direktiivejä, joiden toteuttaminen on ristiriidassa omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kanssa.

”Ajatellaan vaikka rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä, siihen sisältyy riippuvuus aurinkokennojen puolijohdemateriaalista, Kiinasta. Koska te siellä varautumisen ministerityöryhmässä alatte seulomaan näitä hankkeita systemaattisesti?” Puisto kysyi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) myönsi, että riippuvuus on tällä hetkellä liian suurta.

”Koko länsimainen yhteiskuntamme, niin julkinen puoli kuin yksityiset yritykset ovat riippuvaisia Euroopan ulkopuolelta tulevista puolijohteista ja komponenteista. Tarvitsemme enemmän omavaraisuutta”, Saarikko sanoi.

Juttu julkaistu alun perin Helsingin Sanomissa.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn