Blogi: Perintöveron alaraja nostettava 50 000 euroon

Perintövero on asia, jonka uudistamisesta on puhuttu jo vuosikausia. Kateusveroksikin sen ovat jotkut nimenneet.

Perinnöstä maksetaan veroa erikseen määritellyn perintöveroasteikon perusteella. Veroasteikkoja sovelletaan kahteen eri perintöveroluokkaan sen perusteella, kuinka läheistä sukua perinnönjättäjä on perinnönsaajalle. Mikäli perinnönsaajan osuus perinnöstä on alle 20 000 euroa, perintöveroa ei tarvitse maksaa lainkaan. Tuota alarajaa ei ole korotettu sitten vuoden 2009.

Jos katsotaan Verohallinnon tilastoja, niin vuonna 2018 perinnönsaajia oli noin 153 000. Heistä noin 89 000 kuului niihin, joilla perintö alitti 20 000 euron rajan eli he eivät maksaneet perintöveroa lainkaan. Tavanomaisin perintö on oma asunto ja hiukan rahaa, ja tämän jälkeen mahdollisesti kesämökki. Usein perinnönjättäjät ovat työskennelleet vuosikymmeniä maksaakseen kotiaan varten ottamansa asuntolainaa. Työtuloista taas on maksettu kansainvälisestikin korkeaa ansiotuloveroa. Moni kokeekin perintöverossa epäoikeudenmukaiseksi juuri sen, että jo kertaalleen verotettua omaisuutta verotetaan perinnön kautta uudelleen.

Vuonna 2018 perintö- ja lahjaveron kertymä oli noin 692 miljoonaa euroa, ja tästä perintöveron osuus oli noin 584 miljoonaa euroa. Näin suuren verokertymän yhtäkkiseen poistamiseen, ilman että se korvattaisiin jollakin muulla verolla, ei ole ollut puolueilla halua. Tilalle on ehdotettu luovutusvoittoveroa, mutta ei sekään mitenkään ongelmaton ole. Esimerkiksi Ruotsissa käytössä olevaan luovutusvoittoperusteiseen perintöverotuksen malliin siirtyminen tarkoittaisi eräiden arvioiden mukaan sitä, että pieni- ja keskituloisten suomalaisten perintöverotus päinvastoin kiristyisi eikä löyhentyisi tämän uudistuksen seurauksena. Perintöverotukseen liittyviä käytänteitä tuleekin uudistaa, mutta siten että huomioidaan muiden maiden vastaavat kokemukset. Äkkiseltään hyvältä kuulostava muutos voikin osoittautua käytännössä huonommaksi kuin nykyinen käytäntö.

Itse lähtisin siitä, että uudistustyö voitaisiin aloittaa perintöveron alarajan nostamisella 50 000 euroon. Koko elämänsä töitä tehneillä, ahkerilla suomalaisilla on oikeus jättää kovalla työllään ansaitsemastaan ja useampaan kertaan verotetusta omaisuudestaan kohtuullinen perintö jälkipolvilleen.

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn