Alaikäisten turvapaikanhakijoiden hyväksikäytölle loppu tiiviimmällä yhteistyöllä

Tiedote
29.3.2018
Vapaa julkaistavaksi heti

Vuoden 2015 jälkeen Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden alueelle on saapunut yli miljoona alaikäistä turvapaikanhakijaa. He ovat usein kaikkein haavoittuvimpia ihmiskaupalle, prostituutiolle ja hyväksikäytölle. Europolin mukaan ainakin 10 000 turvapaikkaa hakenutta lasta on kadonnut Euroopassa kokonaan. Kansanedustaja Pia Kauma peräänkuuluttaa toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Aihe on käsittelyssä tällä viikolla Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin istunnossa Strasbourgissa.

”Euroopan maiden poliisilaitoksilla on tällä hetkellä hyvin erilaiset käytännöt sen suhteen, kuinka toimitaan esimerkiksi niiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohdalla, jotka ovat kadonneet. Kunta- ja aluehallintokongressin tuoreen raportin mukaan muun muassa Virossa tapaukset tutkitaan välittömästi, kun vaikkapa Tanskassa tapaukset luokitellaan vähemmän kiireellisiksi”, listaa Kauma nykytilanteen ongelmia.

”Jokaisella jäsenvaltiolla on oltava riittävä lainsäädäntö turvapaikkaa hakevien lasten oikeuksien turvaamiseksi. Lisäksi koko Euroopan tasolla tilannetta parantaisi yhteiseurooppalainen rekisteri, josta löytyisivät tiedot kadonneista turvapaikanhakijoista ja johon jäsenvaltiot raportoisivat tiedoistaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen pohjalta”, Kauma jatkaa.

Kauma myös muistuttaa, että lasten oikeuksien edistäminen lähtee perusasioista, kuten siitä, että jokaisen turvapaikanhakijan kohdalla huolehditaan hyvän elämän perusedellytyksistä.

”Lastensuojeluviranomaiset ympäri Euroopan voisivat ottaa aktiivisen roolin siinä, että turvapaikkaa hakevien lasten ja nuorten suhteen luodaan yhteiset toimintatavat ja raportointijärjestelmät. Kun tämä perusta on kunnossa, päästään keskittymään oikeasti integroivaan toimintaan, kuten koulutuksen tarjoamiseen”, Kauma päättää.

Lisätietoja:
Pia Kauma
Kansanedustaja
050 574 6764

Jaa tämä artikkeli somessa:
TwitterFacebookLinkedIn