Artikkelit

Homekoulut laitetaan kuntoon

JULKAISTU ESPOON KOKOOMUKSEN NETTISIVUILLA 21.3.2017 JA LÄNSIVÄYLÄ-LEHDEN AREENA-PALSTALLA 5.4.2017

Espoo valittiin viime vuonna Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Turvallisuustilastoissa olimme maan kärjessä, samoin oppimista mittaavissa PISA-tuloksissa. Saavutuksia siis on.
Homekoulujen korjauksista emme kuitenkaan saa vielä sulkaa hattuumme. Sen tietää jokainen, jonka oma lapsi on saanut koulussa iho- tai astmaoireita. Vanhemmat ovat syystäkin vihaisia.

Vaikka koulujen kiinteistönhoitoa on kehitetty ja ennakkohuollotkin tehdään systemaattisesti, ovat toimet riittämättömiä. Tarvitaan myös laiteinvestointeja ja isoja kertakorjauksia, joilla ennaltaehkäistään ongelmat.

Korjaukset ja uudet koulut vaativat tietenkin myös rahaa. Rahoitukselle on vaihtoehtoja, kuten se että osa kouluista voidaan siirtää koulurahastoon investointiohjelman ulkopuolelle. Kaupunki voi alkuvaiheessa myös liisata koulun sen rakentaneelta yritykseltä. Näin toimitaan esimerkiksi Karhusuon ja Niipperin kouluissa. Kalliiden arkkitehtonisten ratkaisujen sijaan voidaan myös lisätä tyyppikoulujen määrää. Niissä kustannukset pysyvät kurissa, kun samantapaista tilaratkaisua käytetään useammassa koulussa sikäli, kun Museovirasto ja kaupunkikuva sen mahdollistavat.

Pysyviä väistötilojakin tarvitaan. Esimerkiksi Tapiolan osalta kaupunginhallitus päätti jo viime vuoden puolella, että tämän kevään aikana asiasta tehdään selvitys.
Some-aikana mikä tahansa koulu on helppo leimata homekouluksi kahdessa tunnissa. Päättäjinä joudumme turvautumaan viralliseen tietoon, mutta usein se on jo vanhentunutta siinä vaiheessa, kun pitäisi jo vastata huolestuneille vanhemmille. Viestintää on terävöitettävä.

Napakka asioihin reagointi edellyttää tosiasioiden tunnustamista. Virallinen investointiohjelma ei näytä kertovan koko totuutta. Vähän väliä korjattaviksi ilmaantuu kouluja, joiden oirehtivista lapsista päättäjät saavat tietää vasta lehdistä lukemalla.
Homekouluista on laaja yhteisymmärrys kaikkien puolueiden kesken. Ne laitetaan kuntoon seuraavan valtuustokauden aikana riippumatta siitä, minkä nimisiä henkilöitä tai mitä puolueita salissa istuu.

Pia Kauma
Valtuustoryhmän pj. (Kok)
Mikko Peltokorpi
Valtuutettu (kok),
Kiinteistönpidon asiantuntija (Kok.)

Kokoomus ei ole luopunut vallastaan Espoossa

Länsiväylä Areena 13.6.2015

Seppo Heinonen epäili (LV 27.5.2015), että Kokoomus olisi luopunut vallastaan Espoossa. Perusteluna oli Länsiväylän uutinen, jonka mukaan Kokoomus olisi päättänyt luopua aikeistaan ulkoistaa liki tuhat työntekijää.

Kokoomuksella on tällä hetkellä 29 paikkaa Espoon valtuuston 75 paikasta.  Se on 39 prosenttia kaikista paikoista. Edellisissä eli vuoden 2008 vaaleissa saimme 26 paikkaa. Se oli 39 prosenttia silloisesta 67 paikasta. Vaalitilastoista selviää, että Kokoomuksen paikkaluvut ja prosentit ovat olleet suurin piirtein samat jo 1990-luvulta lähtien. Kokoomus on pitänyt valta-asemansa viimeisten 20 vuoden ajan hyvin.

Tosiasia kuitenkin on, että 39 prosenttia ei ole enemmistö valtuuston paikoista. Se tarkoittaa, että yksin ei Kokoomuskaan asioista Espoossa päätä. Tarvitsemme muita puolueita tueksemme.

Ylivoimaisesti suurimman puolueen asema on myös hyvin vastuullinen. Vaikka usein löydämme helposti yhteisymmärryksen etenkin muiden porvaripuolueiden kanssa, on harkittava hyvin tarkkaan, kannattaako jokin päätös viedä läpi äärimmäisen niukalla enemmistöllä läpi sen sijaan, että haettaisiin laajempaa konsensusta. Kun kyse on esimerkiksi Heinosen esille ottamasta, satoja työntekijöitä koskevasta mittavasta muutoksesta, on järkevää saada mahdollisimman moni puolue mukaan.

Ulkoistaminen ei koskaan voi olla itseisarvo.  Mutta silloin kun yritykset tuottavat vastaavan palvelun tehokkaammin ja laadukkaammin, ei omaa toimintaa ole välttämättä perusteltua ylläpitää. Tämä on tilanne tällä hetkellä esimerkiksi joidenkin kaupunkitekniikan ja rakentamisen palveluiden osalta. Nykyisellään ne  vievät rahaa sieltä, missä sitä enemmän tarvittaisiin eli lapsilta, vanhuksilta ja sairailta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa tehdä taloudellisesti vastuullista ja inhimillistä politiikkaa. Päätösten jyrääminen ei ole meidän ensimmäinen keinomme, eikä se ole enää tämän päivän hyvää johtamista muutenkaan. Kokoomus näyttää suunnan, mihin mennään. Me emme ole luopuneet vallastamme.

Pia Kauma, valtuustoryhmän pj. (Kok)

Espoo