Artikkelit

ISIS-taistelijoiden passit on voitava takavarikoida

16.3.15. julkaistu tiedote

 

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt 14.3. kirjallisen kysymyksen Suomesta lähtevien ISIS-taistelijoiden passien takavarikoimisesta.

 

”Julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan Suomesta on lähtenyt yli 60 henkeä taistelemaan ISIS:n riveissä Syyriaan ja Irakiin. Suomeen palatessaan nämä henkilöt muodostavat merkittävän turvallisuusriskin. Monessa Euroopan maassa on käyty viime aikoina keskustelua siitä, pitäisikö heidän menettää toimiensa vuoksi passinsa tai kansalaisuutensa”, Etyjin turvallisuuskomitean raportoijana toimiva Kauma toteaa.

 

Taistelijoiden matkustamista on pyritty rajoittamaan eri tavoin. Esimerkiksi Kanadassa passit voidaan takavarikoida henkilöiltä, joiden epäillään liittyneen tai pyrkivän liittymään ISIS:n riveihin konfliktialueilla. Myös Britannia on kiristänyt terrorisminvastaisia lakejaan. Passien takavarikoimisen lisäksi jihadistien paluu Britanniaan voidaan estää tarvittaessa yli kahdeksi vuodeksi. Kauma kehottaa hallitusta selvittämään keinoja, joilla taistelijoiden matkustamista voitaisiin jatkossa rajoittaa nykyistä tehokkaammin.

 

”Suomen lain mukaan passi voidaan periaatteessa perua henkilöltä, jonka voidaan todennäköisin syin epäillä syyllistyneen rikokseen, josta seuraa vähintään vuoden vankeusrangaistus. Tämän mahdollinen soveltaminen ISIS-taistelijoihin on kuitenkin uusi asia. Rikosprosessiin vaadittavien todisteiden saaminen konfliktialueelta on myös käytännössä hyvin vaikeaa. On varmistettava, etteivät taistelijat pääse kuin koira veräjästä. Heidän tulee vastata teoistaan oikeusvaltion periaatteisiin kuuluvalla tavalla”, Kauma toteaa.

 

 

Lisätietoja
Pia Kauma, puh. +358 50 5746764

Kaikkien valtioiden tulee osallistua Syyrian pakolaisongelman ratkaisemiseen

Suomen Etyj-valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) vetosi puheessaan kansainvälisen yhteisön maihin Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Syyrian tilannetta käsittelevässä teemakonferenssissa Budvassa sunnuntaina. Kansanedustaja Pia Kauma on poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean raportoija Etyjissä, ja ensimmäinen suomalainen tässä tehtävässä.

Kauma totesi puheessaan, että kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut Syyrian kriisin ratkaisemisessa. Kahden vuoden aikana yli 110 000 kuollutta, kaksi miljoonaa pakolaista sekä kaikki inhimillinen kärsimys, joka on aiheutunut sodasta ovat syitä, miksi kansainvälinen yhteisö ei koskaan saisi jäädä seuraamaan sivusta.

– Syyrian kriisin ratkaisemisen lähtökohta on oltava poliittinen ja perustua aitoihin neuvotteluihin kaikkien osapuolten välillä. On erittäin tärkeää, että sellaiset johtavat maat kuin Yhdysvallat ja Venäjä löytävät yhteisymmärryksen siitä, miten kriisiä lähdetään ratkaisemaan, Kauma totesi puheessaan.

Kauman mukaan tavanomaisin asein on jo nyt tullut valtaisa määrä uhreja. Kemiallisilla aseilla tehtävät iskut ovat ylittäneet kansainvälisen sietokyvyn rajan. Ne ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Tällaista rikosta ei saisi jättää asettamatta syytteeseen. Iskujen uhrit, erityisesti lapset ja muut viattomat uhrit ansaitsevat saada oikeutta.

– Jokaisen kansainvälisen yhteisön jäsenen, Etyjin jäsenvaltiot mukaan luettuna, tulisi pohtia tapoja, millä voisi auttaa kriisin ratkaisemisessa. Jäsenmaat eivät voi piiloutua kansainvälisen yhteisön selän taakse, vaan vastuu on yhteinen ja myös yksittäisillä mailla. Suomi harkitsee omalta osaltaan keinoja, joilla voisi osallistua purkamaan suuria kemiallisten aseiden varastoja. Kaikkien maiden tulisi myös tehdä alustavia suunnitelmia, millä tavalla sodan runtelema infrastruktuuri Syyriassa saadaan jälleen kuntoon, Kauma korosti puheenvuorossaan.

Montenegron Budvassa 12.-15.10. on koolla lähes 200 edustajaa Etyjin 57 jäsenmaasta.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin. Lisätietoja: www.oscepa.org.

Lisätiedot:

Kansanedustaja Pia Kauma 050-5746764