Artikkelit

Jousenkaaren koulu korjataan perusteellisesti

LÄNSIVÄYLÄ 17.-18.12.2016

Länsiväylän mukaan Jousenkaaren kouluun tehdään nyt vain hätäkorjauksia. (LV 10.-11.12.). Uutisesta saattaa saada väärän kuvan tilanteesta, joten tässä hiukan täsmennystä.

Jousenkaaren kouluun tehdään kyllä täysremontti, mutta hiukan eri tavalla kuin kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto aiemmin esitti. Teknisen toimen toimialajohtaja päätti käyttää otto-oikeutta ja tuoda jaoston päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska jaoston päättämiä kuuden miljoonan euron väistötiloja pidettiin kalliina. Myöskään korjauksen toteutusaikataulu ja -tapa eivät olleet parhaat mahdolliset.

Kokouksessaan 5.12. kaupunginhallitus päättikin, että Jousenkaaren kouluun tehdään koulun elinkaarta pidentävä korjaus vuoden 2017 aikana, jolloin koulun alapohja korjataan, ja oppilaat palaavat takaisin 1.1.2018 alkaen. Jousenkaaren nyt tehtävä korjaus on itse asiassa peruskorjauksen 1. vaihe, koska peruskorjauksen myöhemmissä vaiheissa ajalla 2022-24 perustusta ja pohjalaattaa ei enää tarvitse korjata. Tuolloinkin toki tarvitaan väistötilat, mutta näin sekä väistö että peruskorjaus ja mahdollinen laajennus voidaan tehdä suunnitelmallisemmin eikä kalliilla pikaratkaisuilla.

Tapiolan alueella myös useat muut koulut tarvitsevat väistötiloja, joten tästä syystä päätimme selvittää alueen koulu- ja väistötilojen riittävyyden ensi keväänä kokonaisuudessaan.

Kaupungin investointiohjelmasta vuosille 2017-2026 näkyy, että Espoo satsaa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Olemme rakentamassa peräti 9 uutta koulua ja 26 päiväkotia sekä peruskorjaamassa 18 koulua ja 13 päiväkotia. Talousarvioneuvotteluissa päätimme vielä lisätä10 miljoonaa rahaa, jotka käytetään homekoulujen korjauksiin.

Kokoomusryhmä haluaa rakentaa ja korjata kouluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti sekä uusia rahoitusmuotoja ja toteutustapoja etsien. Kaikki espoolaislapset ansaitsevat terveet ja toimivat tilat riippumatta siitä, missä he asuvat.

Pia Kauma
Valtuustoryhmän pj. (Kok.)
Kaupunginhallituksen jäsen
Espoo

Espoon kunnallisveroprosentti pidettävä ennallaan

RYHMÄPUHEENVUORO VALTUUSTOSSA 13.9.2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kokoomuksen ryhmä kannattaa kunnallisveroprosentin säilyttämistä nykyisellään 18 prosentissa. Emme vielä tiedä, miten paljon täältä pääkaupunkiseudulta tullaan vaatimaan lisää rahaa valtionosuuksien kautta maakuntiin sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, joten jo siksikin on tärkeää, että nyt ei tehdä verontarkistusta ainakaan ylöspäin.

Täällä jotkut poliittiset ryhmät tulevat esittämään kunnallisveron korotusta – varmuuden vuoksi. Kokoomus ei suostu varmuuden vuoksi tehtäviin veronkorotuksiin, edes koulukorjausten osalta, koska veronkorotus ei suoraan liity investointeihin. Investoinneilla, kuten koulukorjauksilla, on oma budjettinsa ja oma rahoituksensa. Veronkorotus vaikuttaa käyttötalouteen, kuten sosiaalimenoihin, ja niiden korottamiseen ei mielestämme ole tarvetta enempää kuin on esitetty.

Kiinteistöveroprosenttien osalta toiveeni täällä oleville kansanedustajille on, että kunnallisveroprosenttien alarajojen nostoista saatavat lisätulot säilytetään jatkossakin kuntien budjeteissa. Niitä ei saa imaista valtion budjettiin, kuten pari vuotta sitten yritettiin, vaan ne on saatava käyttää täällä, missä ne kerätäänkin. Tähän voi vaikuttaa nimenomaan eduskunnassa, joten toivottavasti huomioitte tämän erityisesti perustuslakivaliokunnassa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kokoomusryhmä haluaa nopeuttaa koulujen korjausta, ja sitä varten ryhmäjohtajat sopivat 10 miljoonan euron lisärahoituksesta viime kesäkuun kehysneuvotteluissa. Koska on ollut epäselvyyttä, mitä tämä lisäraha tarkoittaa, omalta ja kokoomuksen osalta voin todeta sen tarkoittavan, että kaikki korjauksen tarpeessa olevat koulut korjataan ja rahat niihin kyllä löydetään.Toimintatavan muutos on uuden tilapuolen johtajan Maija Lehtisen johdolla lähtenyt jo käyntiin, ja tavoitteena on ennakoida kaikki väistötilanteet aiempaa paremmin. Kallista sekä rahan että terveyden kannalta asioista tulee, kun ne tehdään suunnittelematta aivan viime tipassa. Kokoomusryhmä ei hyväksy sitä, että yksikään lapsi tai aikuinen sairastuu kouluissa tai päiväkodeissa meidän poliitikkojen päättämättömyyden tai riitaisuuden takia.

Fokuksen koulukeskustelussa on jo viimeinkin siirryttävä rakennuksista siihen, mitä seinien sisäpuolella tapahtuu. Espoohan on oppilaskohtaisissa menoissa vertailtuna kuusikkokuntien eli suurten suomalaisten kaupunkien kärjessä. Koulutuksen laatua ei kuitenkaan voi mitata pelkästään oppilaskohtaisilla budjeteilla, varsinkaan kun talous ei vielä näytä oikenemisen merkkejä. Meille tulee jo pelkästään kouluihin noin 800 lasta lisää vuodessa, joten asioita on kyettävä myös tekemään uudella tavalla. Espoo saa useita milljoonia valtionosuuksia muunmuassa laadukkaan koulutuksen ylläpitämiseen, joten on erittäin tärkeää huolehtia, että emme tee säästöjä siten, että menettäisimme näitä avustuksia.

Investointien osalta pidämme tärkeänä, että alueita kohdellaan tasapuolisesti ja että jo aloitetut hankkeet viedään loppuun. Ihmisten ei voi edellyttää asuvan tietyömailla hamaan tulevaisuuteen. Espoonlahti tarvitsee kirjastonsa ja Matinkylä-Olari uimahallinsa. Tapiolan kulttuurikeskuskuksen yhteyteen suunniteltu kaupunginteatteri on viimeinkin sisällytettävä investointiohjelmaan.

Asukasmaksujen osalta kokoomusryhmä on tyytyväinen päivähoitomaksujen jättikorotusten perumisesta. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, että kaikkien asukasmaksujen osalta on aina arvioitava tapauskohtaisesti, mikä maksujen noston kokonaisvaikutus on. Saadaanko nostolla aidosti paikattua budjettia, vai seuraako siitä kustannusten nousu muualla? Tai onko seuraus esimerksi se, että vähävarainen eläkeläinen ei hakeudu hoitoon, koska asiakasmaksu on noussut liian korkeaksi?