Artikkelit

Suomen suunnattava enemmän kehitysapua Ukrainan humanitaarisen katastrofin lievittämiseen

20.2. julkaistu tiedote

 

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt 20.2. kirjallisen kysymyksen Suomen humanitaarisen avun lisäämisestä Ukrainan konfliktialueille.

”Ukrainan kriisi on johtanut vakavaan humanitaariseen katastrofiin. Viimeisen kuukauden raskaat taistelut Donetskin alueella ovat aiheuttaneet massiivista tuhoa rakennuksille ja infrastruktuurille. Alueen peruspalvelut ovat käytännössä romahtaneet eikä apua ole voitu toimittaa kaikkialla perille heikon turvallisuustilanteen vuoksi”, Etyjin poliittisen ja turvallisuuskomitean raportoijana toimiva Kauma toteaa.

Viime kevään jälkeen Venäjä-mielisten kapinallisten ja hallituksen välisissä taisteluissa on YK:n arvion mukaan kuollut jo yli 5000 ihmistä. Yli 600 000 ihmistä on paennut konfliktia naapurimaihin. Myös maan sisäisistä pakolaisista on tullut Ukrainalle kasvava ongelma. Venäjään liitetyltä Krimin niemimaalta ja maan itäosien konfliktialueilta on lähtenyt pakoon muualle Ukrainaan jo lähes miljoona ihmistä.

Suomen ulkoministeriö on koordinoinut humanitaarista apuaan UNHCR:n kautta. Viime elokuussa tehdyn apusuunnitelman koko on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 500 000 euroa.

”Kehitysapua on kritisoitu viime aikoina julkisuudessa tehottomuudesta. Projektien todellinen vaikuttavuus on usein jäänyt heikoksi kohdemaiden korruption ja muiden ongelmien vuoksi. Ukrainan kriisialueilla on meneillään akuutti hätätilanne, jossa Suomen avulla voisi olla tärkeä vaikutus. Lähialueemme humanitaarisen katastrofin lieventämisen tulisi olla ulkoministeriön prioriteettilistan kärjessä. Konfliktin eskaloituminen on edelleen todellinen riski”, Kauma toteaa.

 

 

Lisätietoja

Pia Kauma, puh. +358 50 5746764

 

Kaikkien valtioiden tulee osallistua Syyrian pakolaisongelman ratkaisemiseen

Suomen Etyj-valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) vetosi puheessaan kansainvälisen yhteisön maihin Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Syyrian tilannetta käsittelevässä teemakonferenssissa Budvassa sunnuntaina. Kansanedustaja Pia Kauma on poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean raportoija Etyjissä, ja ensimmäinen suomalainen tässä tehtävässä.

Kauma totesi puheessaan, että kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut Syyrian kriisin ratkaisemisessa. Kahden vuoden aikana yli 110 000 kuollutta, kaksi miljoonaa pakolaista sekä kaikki inhimillinen kärsimys, joka on aiheutunut sodasta ovat syitä, miksi kansainvälinen yhteisö ei koskaan saisi jäädä seuraamaan sivusta.

– Syyrian kriisin ratkaisemisen lähtökohta on oltava poliittinen ja perustua aitoihin neuvotteluihin kaikkien osapuolten välillä. On erittäin tärkeää, että sellaiset johtavat maat kuin Yhdysvallat ja Venäjä löytävät yhteisymmärryksen siitä, miten kriisiä lähdetään ratkaisemaan, Kauma totesi puheessaan.

Kauman mukaan tavanomaisin asein on jo nyt tullut valtaisa määrä uhreja. Kemiallisilla aseilla tehtävät iskut ovat ylittäneet kansainvälisen sietokyvyn rajan. Ne ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Tällaista rikosta ei saisi jättää asettamatta syytteeseen. Iskujen uhrit, erityisesti lapset ja muut viattomat uhrit ansaitsevat saada oikeutta.

– Jokaisen kansainvälisen yhteisön jäsenen, Etyjin jäsenvaltiot mukaan luettuna, tulisi pohtia tapoja, millä voisi auttaa kriisin ratkaisemisessa. Jäsenmaat eivät voi piiloutua kansainvälisen yhteisön selän taakse, vaan vastuu on yhteinen ja myös yksittäisillä mailla. Suomi harkitsee omalta osaltaan keinoja, joilla voisi osallistua purkamaan suuria kemiallisten aseiden varastoja. Kaikkien maiden tulisi myös tehdä alustavia suunnitelmia, millä tavalla sodan runtelema infrastruktuuri Syyriassa saadaan jälleen kuntoon, Kauma korosti puheenvuorossaan.

Montenegron Budvassa 12.-15.10. on koolla lähes 200 edustajaa Etyjin 57 jäsenmaasta.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin. Lisätietoja: www.oscepa.org.

Lisätiedot:

Kansanedustaja Pia Kauma 050-5746764