Pia Kauma – Nummer 36, Samlingspartiet i Esbo

Smart penninganvändning, rimlig skattenivå och valfrihet. Investering i utbildning, natur och välmående av människor. Allt detta skapar grunden för våra barns framtid.

Fart i renoveringen av mögelskolor!

Effektivare metoder och högre kvalitet i byggandet.

Åldringar behöver vår tid och vård.

Hjälp behövs i det dagliga livet. Sjuksköterskor bör ha tillräckligt med tid att ta hand om åldringar i sina egna hem.

Mer idrottsområden och parker.

Rantaraitti samt det avgiftsfria sportkortet för +68-åriga har mottagits väl av esboborna. Nej till planer som inte lämnar rum åt parker och frisk luft.

Bilkörning får inte kompliceras.

Föräldrar orkar inte sitta i långa bilköer. Cykel- och skolvägar skall göras säkrare.

Undervisning av topp kvalitet måste fortsättningsvis prioriteras.

Esbo fick ”guldmedalj” i PISA-resultatet i fjol. Vi satsar på skolor också i framtiden. Varje elevs styrkor bör lyftas fram och tas hand om.

Familjeläkarna kunde vara en möjlighet även för Finland.

Köerna i hälsocentralerna har redan förkortats, nu skall fokus läggas på kontinuiteten av vården. Människor i många europeiska länder använder sig av familjeläkare som har en mera omfattande bild av patienten.

Kauma

FINSK KONKURRENSKRAFTIG YPPERLIGHET FÖR FRAMTIDEN

Jag representerar Samlingspartiet. Jag har arbetat som Verkställande Direktör på Laatukeskus (Excellence Finland), en ledande förening som arbetar för hållbar ypperlighet och konkurrenskraft i Finland. Min professionella erfarenhet innehåller även ett brett register av pan-Europeisk och global affärsverksamhet (Nokia, Vaisala, Suunto osv.).

För närvarande har jag flera förtroende uppdrag: jag är bl.a. medlem i Nordeas förhandlingsråd, sitter i den administrativa styrelsen för Finpro och Naturvårds-organisationen WWF, samt medlem i rådet i Förbundet för Finländskt Arbete.

Utöver min erfarenhet inom den internationella affärsvärlden, är jag mamma till fyra barn och jag känner starkt för angelägenheter som påverkar finska familjers välmående.

Först och främst vill jag

FÖRSÄKRA VÅRA BARNS FRAMTID

genom att vi fattar förståndiga beslut och satsar på

INNOVATIONER, ÖSTERSJÖN, KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Märk att: Även 45 % av Finlands bruttonationalprodukt kommer från exporthandeln och att nästan 60% av Finländska varor och service exporteras till övriga EU länder.

Det är bara en av orsakerna varför det är så kritiskt att upprätthålla öppna gränser och en flytande pan-Europeisk handel. Som Finlands representant, kommer jag att arbeta outtröttligt för att försäkra mig om att vi har en bättre tillgång till energi och rå material som understöder tillväxt. Jag kommer också att förespråka ett starkare samarbete mellan medlemmarna i EU nationen då det gäller ansträngningar som påverkar hållbarhet och miljön.

Under min karriär har jag haft flera krävande internationella roller, jag är även mycket medveten om den sanna meningen av frasen ”work life balance.” Som mamma till fyra barn, vet jag personligen de utmaningar man har då man kombinerar arbete och familjeliv. Som medlem i Esbo Stadsfullmäktige och som vice ordförande för Social och Hälso kommittén, har min huvudsakliga uppgift varit att förbättra våra barns liv. Min passion för att förbättra våra barns samt deras familjers välmående kommer att fortsätta.

Tack vare styrkan i vårt utbildningssystem, uppfostrar vi Finlands och Europas framtida ledare och nyskapare. Mitt mål är att fortsätta att stötta ryggraden i våran ekonomiska framgång: våra barn.

  • Talar fem språk
  • Har fyra barn
  • Ledarskaps erfarenhet i nästan två årtionden