Kunnallisvaaliteemani 2017

Vauhtia homekoulujen korjauksiin.

Uutta ryhtiä ja laatua rakentamiseen. Napakka asioihin reagointi edellyttää tosiasioiden tunnustamista. Vähän väliä korjattaviksi ilmaantuu kouluja, jotka eivät olleet investointiohjelmassa. Korjauslista on päivitettävä tähän päivään.

Tarvitsemme ennen kaikkea uusia toimintatapoja ja suunnitelmallisuutta, mutta myös rahaa. Uusia rahoitusratkaisuja on jo nyt kokeilussa. Esimerkiksi Niipperin ja Karhusuon koulut rakennetaan leasing-mallilla, jossa kaupunki ei alussa omista vaan vuokraa tilat. Kalliiden arkkitehtonisten ratkaisujen sijaan voimme myös lisätä tyyppikoulujen määrää. Niissä kustannukset pysyvät kurissa, kun samantapaista tilaratkaisua käytetään useammassa koulussa sikäli, kun Museovirasto ja kaupunkikuva sen mahdollistavat.

Pysyviä väistötilojakin tarvitaan. Esimerkiksi Tapiolan osalta kaupunginhallitus päätti jo viime vuoden puolella, että tämän kevään aikana asiasta tehdään selvitys. Sen pohjalta päätetään, mitä ja mihin pysyvät tilat hankitaan.

Kokoomuksen valtuutettuna olen sitoutunut siihen, että koulut korjataan seuraavalla vaalikaudella.

Ikäihmisille inhimillisempää hoivaa.

Apua koteihin. Suurin osa meistä haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Sitä mukaa kun ikää tulee, avun tarve lisääntyy. Kaikilla ei kuitenkaan ole puolisoa tai ystävää auttamassa, joten kaupungin järjestämän kotihoidon pitää silloin tulla hätiin.

Superin teettämän tutkimuksen mukaan maassamme vanhusten kotihoidossa ongelmana on, että aikaa kutakin ikäihmistä kohden on liian vähän. Se on helppo uskoa, kun kuuntelee, millä vauhdilla hoitajat päivittäin kiitävät paikasta toiseen. Tuttu ihminen, jolla on aikaa ruoanlämmityksen tai kaupassakäynnin lisäksi vaihtaa kuulumiset, on monelle tuki ja turva. Hoitajia pitää olla tarpeeksi ja heidän aikansa pitää olla niin hyvin suunniteltu, ettei kaikkea tarvitse hoitaa kiireessä. Myös hoivakotipaikkoja on oltava riittävästi.

Lisää liikuntapaikkoja ja puistoalueita.

Rantaraitti sekä maksuton sporttikortti yli 68-vuotiaille on jo otettu hyvin vastaan. Karsastan liian tiivistä kaavoittamista. Vaikka Länsimetro tulee, ei sen nojalla saa uhrata vihreyttä, luontoa ja puistoalueita. Niiden takiahan monet meistä Espooseen muuttavat. Tapiolan urheilupuisto pitää rakentaa valmiiksi niin, että siitä tulee koko perheen liikuntapaikka. Eri puolilla kaupunkia tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet liikuntaan, ja eri urheilulajien on oltava tasa-arvoisessa asemassa. Leppävaaran uimahalli oli erinomainen investointi asukkaiden hyvinvointiin. Matinkylän uimahallin rakentamista ei voi lykätä.

Stoppi autoilun hankaloittamiselle.

Äidillä tai isällä ei ole aikaa istua ruuhkassa. Koulutiet ja pyörätiet turvallisemmiksi. Olemme nyt satsanneet aika paljon julkiseen liikenteeseen, koska kaupunki kasvaa. Autoilijoita ei silti pidä unohtaa. Pysäköinti-paikkoja on oltava riittävästi erityisesti alueilla, joissa on paljon pientaloja ja perheitä. Erityisesti pienten koululaisten käyttämien kouluteiden on oltava turvallisia.

Opetus maan kärkeen myös jatkossa.

PISA-tulosten ykköskaupungissa jokaisen lapsen vahvuuksia tuetaan. Espoossa on satsattu jo vuosikaudet lasten ja nuorten opetukseen. Se on näkynyt esimerkiksi 15-vuotiaiden lukutaitoa, luonnontieteiden ja matematiikan osaamista mittaavassa valtakunnallisessa PISA-kokeessa, jossa ylsimme uusimmissa tuloksissa maan ykköseksi. Myös ammatillisen koulutuksen on oltava huippuluokkaa. Jokaisella koulunsa päättävällä nuorella pitää olla positiivinen näkymä tulevaisuuteen. Ketään ei jätetä.

Perhelääkärien sopivuus Suomeen selvitettävä.

Terveyskeskusjonot jo lyhennettiin. Seuraavaksi katse hoidon jatkuvuuteen. SOTE-uudistuksen yhteydessä on hyvä mahdollisuus arvioida muualla Euroopassa jo pitkään käytössä olleen perhelääkärimallin soveltuvuutta Suomeen. Siinä yhdellä luottolääkärillä on kokonaisnäkemys ihmisen terveydentilasta. Nyt kaikki tieto on hajallaan, koska lääkärit vaihtuvat. Yksi erikoislääkäri hoitaa yhtä ja toinen toista vaivaa. Jatkuvuus puuttuu. Valinnanvapauden myötä ihminen voisi valita itselleen sopivan lääkärin listalla tarjolla olevista lääkäreistä. Näin toimitaan jo esimerkiksi Tanskassa. SOTE-uudistuksessa painopiste on siirrettävä hallintohimmeleistä asiakkaisiin ja potilaisiin eli sinuun ja minuun, jotka palveluita tarvitsemme.

Kauma

Pia Kauma – Numero 36, Espoo

Espoo valittiin viime vuonna Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi 140 ehdokkaan joukosta. Maamme turvallisuustilastoissa olimme suurten kaupunkien ykkönen. Järkevä rahankäyttö, maltillinen veroprosentti, vapaus valita sekä satsaukset, opetukseen, luontoon ja hyvinvointiin ovat tuottaneet tulosta. Ne luovat pohjaa myös lastemme tulevaisuudelle.