Entries by master

Vienti kaksinkertaistuu vasta kun opimme innovaatioiden kaupallistamisen

Kirjoitus on julkaistu pienin muokkauksin Helsingin Sanomissa 30.6.2018 ja Kauppalehdessä 2.7.2018. Suomalaisten yritysten menestymistä edistävän Team Finland –verkoston tavoitteeksi on asetettu pienten ja keskisuurten yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on oikea, sillä kymmenen suurimman yrityksen osuus vuoden 2016 tavaraviennistä oli lähes kolmannes. Pk-yritysten osuus jäi 16 prosenttiin, vaikka juuri niillä olisi paljon annettavaa […]

Innovaatiot eivät myy itse itseään

TIEDOTE 15.6.2018 Vapaa julkaistavaksi heti Suomalaisten yritysten menestymistä edistävän Team Finland –verkoston tavoitteeksi on asetettu, että pienten ja keskisuurten yritysten vienti tulee kaksinkertaistaa vuoteen 2020 mennessä. Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma sanoo, että tavoitteen saavuttaminen vaatii innovaatioiden tehokkaampaa kaupallistamista. Hän on tänään jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. ”Innovaatioita ei osata vielä tarpeeksi hyvin kaupallistaa eli konseptoida […]

Koulutie ei saa keskeytyä

Kirjoitus on julkaistu alun perin Länsiväylä-lehdessä 13.6.2018. Koulujen kesälomien alkaessa uutisoitiin, kuinka ”armovitosia” jaetaan kouluissa yhä enemmän eikä lapsia enää jätetä luokalle. Armovitoset ja koulua käymättömyys ovat nopeasti yleistyviä ongelmia erityisesti yläkouluissa, eikä lainsäädäntökään ole ehtinyt reagoida ongelmaan kunnolla. Lukuvuonna 2016-2017 ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita koulupudokkaita oli jo 314, kun 2000-luvun alkupuolella määrät vaihtelivat 200:n […]

Senaatti-kiinteistöjen toiminta ja tuottovaatimus arvioitava uudelleen

TIEDOTE 3.6.2018 Vapaa julkaistavaksi heti Ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimitilakustannukset ovat viime vuosina olleet voimakkaassa kasvussa. Tilanne ei ole helpottumassa lähivuosina, kun useiden turvallisuusviranomaisten toimitiloja odottavat peruskorjaukset. Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Jukka Kopra ovat huolestuneita siitä, että toimitilakustannukset syövät yhä suuremman osan viranomaisten lakisääteisen toiminnan turvaamiseen tarvittavista rahoista. ”Esimerkiksi hallintovaliokunta on tuoreessa […]

Myös Uusimaa hyötyy sote- ja maakuntauudistuksesta

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa -lehdessä 28.5.2018. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on valmisteltu yli 10 vuotta. Aiemmat mallit ovat pysähtyneet mm. perustuslakiin. Nykytilanne ei voi kuitenkaan jatkua. Sote-kustannusten kasvu on kestämätön, ja palveluihin pääseminen ongelmallista. Uudellamaallakin odotusaika terveysasemalle vaihtelee merkittävästi, vaikka kansalaisten tulisi olla tasavertaisessa asemassa. Nykyään jos rahat ovat kunnassa loppuneet kesken, vajetta on tasattu valtionosuuksilla. […]

Koulujen lomia voisi jaksottaa toisin

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 27.5.2018. Hanna Toiviainen-Ollila totesi keskustelun kesälomien siirtämisestä keskittyvän liiaksi elinkeinoelämän etua korostaviin näkökulmiin. Ja että nimenomaan ”alkukesän valo on kullanarvoista väsyneille koululaisille”. (HS 21.5.) Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen selvityksen mukaan kesälomien siirto kahdella viikolla lisäisi jo pelkästään matkailutuloja kesäkuukausina lähes 220 miljoonaa euroa. Muiden toimialojen vaikutuksia ei ole vielä selvitetty. […]

Sote- ja maakuntauudistus hyödyttäisi myös Uuttamaata

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginvaltuutetut pitivät runsas viikko sitten yhteisen kokouksen sote- ja maakuntauudistuksesta. Tietäen ketkä puuhahenkilöinä olivat, oli jo ennakkoon odotettavissa, että kokouksesta ollaan hakemassa täystyrmäystä uudistukselle. No, se saatiin, mitä haettiinkin. Eipä siinä mitään. Toki demokratiaan kuuluu, että mielenilmaukset ovat sallittuja, ja päättäjien on ne otettava huomioon. Tavalliselle kansalaiselle on varmaan aikamoisen […]

Nuorten lisääntyneisiin huumekokeiluihin puututtava pikaisesti

Kirjoitus on julkaistu alun perin Länsiväylä-lehdessä 12.5.2018 Nuorten alkoholinkäyttö on tutkimusten mukaan vähentynyt, mutta esimerkiksi nuuskan ja kannabiksen kokeilut ovat lisääntyneet. Tuoreesta kouluterveyskyselystä käy ilmi, että pääkaupunkiseudun lukiolaisista noin viidennes on kokeillut laittomia huumeita vähintään kerran. Suhtautuminen on vielä suvaitsevampaa ammattioppilaitoksissa. Niissä jopa yli 35 prosenttia vastaajista ilmoitti hyväksyvänsä marihuanan ja kannabiksen polton. Päihteiden käytön […]

EU-rahoitus sidottava demokratian kunnioittamiseen

TIEDOTE 9.5.2018
 Vapaa julkaistavaksi heti Eduskunta keskustelee keskiviikkona Euroopan komission esityksestä unionin rahoituskehykseksi vuosille 2021-2027. Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kiittelee esitystä erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen huomiomisesta ja peräänkuuluttaa unionilta jämäkkää otetta demokraattisten arvojen puolustamisessa sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella.

 ”En kannata EU-budjetin kasvattamista, mutta jos näin tehdään, on ehdottoman tärkeää huolehtia siitä, että lisäykset […]

Kesälomien siirron vaikutusten arviointi ei saa jäädä tähän

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Lenita Toivakka ovat tyytyväisiä työ- ja elinkeinoministeriön eilen julkaistuun selvitykseen kesälomien siirron vaikutuksista matkailuun. Selvityksen mukaan koulujen kesälomien siirto kahdella viikolla eteenpäin lisäisi matkailutuloja kesäkuukausina noin 219 miljoonaa euroa ja lisäisi henkilöstötarvetta 1300 henkilötyövuodella. ”Ministeriön selvitys vihdoin konkretisoi sitä mitä matkailualalla on puhuttu jo pitkään. Lomien siirrolla olisi positiivisia vaikutuksia […]