Tunnelimetrolle oli hyvät perustelut

HELSINGIN SANOMAT, MIELIPIDE 12.10.2016

Pehr-Olof Lindh syyttää Espoon kokoomuksen pitkäaikaista metrovastaisuutta siitä, että Länsimetroa ei rakennettu maan päällä kulkevaksi, vaan tunnelissa (HS 11.10.). Varauksia maanpäällisille raiteille ei tehty, ja nyt kauniit merelliset maisemat jäävät metromatkustajilta näkemättä.

Käytännössä metro olisi voinut kulkea maan päällä Lauttasaaren länsirannasta Karhusaareen. Tapiolan jälkeen olisi voitu nousta pintaan Niittykummussa suunnilleen McDonaldsin kohdalla ja maan päällä olisi voitu jatkaa Matinkylään. Länsiväylän kohdalla olisi jouduttu joko kovin korkealle sillalle tai maan alle. Ja jos olisi menty maan alle, pintaan ei olisi päästy ennen Matinkylän asemaa. Siinä tapauksessa pintaan olisi päästy vasta Finnoon kosteikon reunassa.

Metro vaatii pinnassa kulkiessaan noin 30 metriä leveän alueen, ja matkaa Tapiolan länsipuolella maan pinnalla olisi tullut noin 1,2 kilometriä. Länsiväylän liittymän vaatiman rajauksen huomioiden neliömetrejä olisi menetetty noin 2500 kerrostaloasunnon verran. Valtio edellytti asuntorakentamisen lisäämistä myöntämälleen 30 prosentin avustukselle, joten lisää saatavat asuinneliöiöt oli otettava huomioon, jotta tuki todella saatiin.

Pinnassa oleva metro olisi aiheuttanut myös merkittävän estevaikutuksen. Kaikki liikenne sen yli olisi pitänyt olla eritasossa eli alikulkuina tai siltoina. Estevaikutus olisi kaupunkirakenteen kannalta ollut hankala asia. Se olisi vaikuttanut paljon toimintojen keskinäiseen sijoittumiseen sekä niiden välille järjestettävien yhteyksien sujuvuuteen ja toteutuskustannuksiin.

Espoon kokoomuksen valtuustoryhmä otti metropäätöstä tehdessään huomioon kaupunkisuunnittelun kokonaisuuden vaatimukset. Siksi päädyttiin maan alla eikä päällä kulkeviin raiteisiin.

Pia Kauma
Valtuustoryhmän pj. (Kok)
Espoo

Espoon kunnallisveroprosentti pidettävä ennallaan

RYHMÄPUHEENVUORO VALTUUSTOSSA 13.9.2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kokoomuksen ryhmä kannattaa kunnallisveroprosentin säilyttämistä nykyisellään 18 prosentissa. Emme vielä tiedä, miten paljon täältä pääkaupunkiseudulta tullaan vaatimaan lisää rahaa valtionosuuksien kautta maakuntiin sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, joten jo siksikin on tärkeää, että nyt ei tehdä verontarkistusta ainakaan ylöspäin.

Täällä jotkut poliittiset ryhmät tulevat esittämään kunnallisveron korotusta – varmuuden vuoksi. Kokoomus ei suostu varmuuden vuoksi tehtäviin veronkorotuksiin, edes koulukorjausten osalta, koska veronkorotus ei suoraan liity investointeihin. Investoinneilla, kuten koulukorjauksilla, on oma budjettinsa ja oma rahoituksensa. Veronkorotus vaikuttaa käyttötalouteen, kuten sosiaalimenoihin, ja niiden korottamiseen ei mielestämme ole tarvetta enempää kuin on esitetty.

Kiinteistöveroprosenttien osalta toiveeni täällä oleville kansanedustajille on, että kunnallisveroprosenttien alarajojen nostoista saatavat lisätulot säilytetään jatkossakin kuntien budjeteissa. Niitä ei saa imaista valtion budjettiin, kuten pari vuotta sitten yritettiin, vaan ne on saatava käyttää täällä, missä ne kerätäänkin. Tähän voi vaikuttaa nimenomaan eduskunnassa, joten toivottavasti huomioitte tämän erityisesti perustuslakivaliokunnassa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kokoomusryhmä haluaa nopeuttaa koulujen korjausta, ja sitä varten ryhmäjohtajat sopivat 10 miljoonan euron lisärahoituksesta viime kesäkuun kehysneuvotteluissa. Koska on ollut epäselvyyttä, mitä tämä lisäraha tarkoittaa, omalta ja kokoomuksen osalta voin todeta sen tarkoittavan, että kaikki korjauksen tarpeessa olevat koulut korjataan ja rahat niihin kyllä löydetään.Toimintatavan muutos on uuden tilapuolen johtajan Maija Lehtisen johdolla lähtenyt jo käyntiin, ja tavoitteena on ennakoida kaikki väistötilanteet aiempaa paremmin. Kallista sekä rahan että terveyden kannalta asioista tulee, kun ne tehdään suunnittelematta aivan viime tipassa. Kokoomusryhmä ei hyväksy sitä, että yksikään lapsi tai aikuinen sairastuu kouluissa tai päiväkodeissa meidän poliitikkojen päättämättömyyden tai riitaisuuden takia.

Fokuksen koulukeskustelussa on jo viimeinkin siirryttävä rakennuksista siihen, mitä seinien sisäpuolella tapahtuu. Espoohan on oppilaskohtaisissa menoissa vertailtuna kuusikkokuntien eli suurten suomalaisten kaupunkien kärjessä. Koulutuksen laatua ei kuitenkaan voi mitata pelkästään oppilaskohtaisilla budjeteilla, varsinkaan kun talous ei vielä näytä oikenemisen merkkejä. Meille tulee jo pelkästään kouluihin noin 800 lasta lisää vuodessa, joten asioita on kyettävä myös tekemään uudella tavalla. Espoo saa useita milljoonia valtionosuuksia muunmuassa laadukkaan koulutuksen ylläpitämiseen, joten on erittäin tärkeää huolehtia, että emme tee säästöjä siten, että menettäisimme näitä avustuksia.

Investointien osalta pidämme tärkeänä, että alueita kohdellaan tasapuolisesti ja että jo aloitetut hankkeet viedään loppuun. Ihmisten ei voi edellyttää asuvan tietyömailla hamaan tulevaisuuteen. Espoonlahti tarvitsee kirjastonsa ja Matinkylä-Olari uimahallinsa. Tapiolan kulttuurikeskuskuksen yhteyteen suunniteltu kaupunginteatteri on viimeinkin sisällytettävä investointiohjelmaan.

Asukasmaksujen osalta kokoomusryhmä on tyytyväinen päivähoitomaksujen jättikorotusten perumisesta. Tämä oli hyvä esimerkki siitä, että kaikkien asukasmaksujen osalta on aina arvioitava tapauskohtaisesti, mikä maksujen noston kokonaisvaikutus on. Saadaanko nostolla aidosti paikattua budjettia, vai seuraako siitä kustannusten nousu muualla? Tai onko seuraus esimerksi se, että vähävarainen eläkeläinen ei hakeudu hoitoon, koska asiakasmaksu on noussut liian korkeaksi?

Ihmisläheisyys ohjenuoraksi vanhusten kotihoidossa

LÄNSIVÄYLÄ AREENA 15.9.2016

Lehtien kuolinilmoituksista näkyy, että ikääntynyt puoliso menehtyy usein 1-2 vuoden sisällä leskeksi jäätyään. Kohtalot ovat monenlaisia, mutta yksi syy on se, että leskeksi jäänyt on saattanut jättää oman terveytensä hoitamatta jo puolisoa hoitaessaan. Yksin jääminen lisää riskiä laiminlyödä huolenpitoa entisestään. Uhkana on masentuneisuuden ja huononevan terveyden paheneva kierre.

Vaikka valtaosa espoolaisistakin ikäihmisistä haluaa asua kotona elämänsä loppuun, ja päättäjänä haluan kunnioittaa tätä toivetta, on siinä myös riskinsä. Kotihoidossa on koko Suomen tasolla ongelmana huonosta johtamisesta, hoitajien kuormittumisesta sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot. Hoitajat vaihtuvat eikä pysyviä hoitosuhteita pääse syntymään. Espoossa tämä on aivan erityisen suuri haaste.

Omasta lähipiiristänikin olen nähnyt, että paras tilanne olisi, jos samat, tutut ihmiset kävisivät säännöllisesti ikääntyneen kotona. Laboratorionäytteiden ja ruokapalvelun lisäksi tulisi pitää yllä myös henkistä vireystasoa. Omaisten ohella tervetulleita olisivat vapaaehtoiset, jotka voisivat vaikka käydä lukemassa päivän lehden tai keskustelemassa arkisista asioista. Työttömyyskortistossa tai vailla opiskelupaikkaa oleva it-nörtti, usein nuori mies, taas voisi auttaa tietokoneongelmien kanssa. Muitakin on.

Vaikka teknologia ja etävideopalvelut on tuotu arkea helpottamaan, ihmisen läsnäoloa televisioruutu ei voi eikä saa koskaan korvata. Kunnallispoliitikkojen budjettineuvotteluissa keskustellaan tänäkin syksynä, kuinka paljon lisää rahaa tarvittaisiin vanhusten parempaan hoitoon. Rahanpuute ei kuitenkaan ole suurin ongelma vaan se, miten rahat käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan.

Jos laki tai kaavoihin kangistuminen estää järjevän ja ihmisläheisen toiminnan, se on muutettava. Paljon hyvää on jo tehty, mutta kotihoidon ihmisläheisyydessä olemme ikävä kyllä vielä vasta lapsenkengissä.

Pia Kauma
Valtuustoryhmän pj. (kok.)
Kaupunginhallituksen jäsen
Espoo