Enemmän vahvoja naisia rauhanrakentamisen johtotehtäviin!

Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean raportoija, kansanedustaja Pia Kauma tahtoo vahvistaa naisten roolia maailman kriisien ratkaisemisessa. YK-päivänä 24.10. Naiset, rauha ja turvallisuus –tilaisuudessa puhunut Kauma pitää naisten voimistuvaa asemaa elintärkeänä rauhalle ja kehitykselle.

”Monessa maassa naisten asema on kansallinen kohtalonkysymys. Esimerkiksi Liberiassa naiset järjestivät sisällissodan aikaan mielenosoituksia rauhan puolesta ja saattoivat sotivat osapuolet neuvottelupöytään – eivätkä luovuttaneet, ennen kuin rauha löytyi. Myös jälleenrakennuksessa Liberian naisilla oli erittäin keskeinen rooli,” Kauma kertoo. Hän pitää hyvin tärkeänä, että naisia nousisi kansainvälisten organisaatioiden johtotehtäviin ja neuvottelijoiksi rauhanprosesseihin. YK:n arvion mukaan tällä hetkellä naisten osuus on viime vuosien rauhanneuvotteluissa ollut alle 8 % neuvottelijoista ja alle 3 % rauhansopimusten allekirjoittajista.

Kauman mielestä naisilla on paljon annettavaa erityisesti kriisin jälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa. Kysymys on erittäin ajankohtainen muun muassa Afganistanissa, kun kansainväliset sotilasjoukot poistuvat maasta. Afganistanin tulevaisuus riippuu hyvin pitkälti siitä, miten hyvin maan naiset tulevat mukaan yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen tulisi edistää sitä, että maassa myös naisia nousee yhteiskunnan johtotehtäviin.

Yksi parhaita keinoja vaikuttaa on esimerkki. Suomen siviilikriisinhallinnassa naisten osuus on suhteellisen korkea, noin 40 %, mutta jatkossa Suomen on kasvatettava naisten osuutta myös rauhanturva- ja rauhanrakennusmissioiden vetäjinä ja pyrittävä kansainvälisesti siihen, että muutkin maat tekevät niin.

”YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan on todennut, että ”Kehitystä ei tapahdu ilman turvallisuutta eikä turvallisuus lisäänny ilman kehitystä – eikä kumpaakaan saavuteta ilman ihmisoikeuksien kunnioittamista.” Monessa maassa erityisesti naisten ihmisoikeuksien kanssa on ongelmia: naisilla ei ole kouluttautumismahdollisuuksia, he kohtaavat paljon väkivaltaa ja monet pakotetaan avioliittoon alaikäisenä. Ilman ihmisoikeuksia ei kehitys vakaaksi demokratiaksi ole mahdollista. Ja ilman naisjohtajien antamaa esimerkkiä, eivät minkään maan naiset nouse poliittiseksi voimaksi,” kansainvälisissä tehtävissä profiloitunut Kauma analysoi. Kauman mielestä Suomella on esimerkilliset ohjelmat ja tavoitteet naisten ihmisoikeuksien puolesta, mutta asioita voisi sanoa ääneen rohkeammin kansainvälisissä tapaamisissa.

ETYJ-valtuuskunnan jäsenyyden lisäksi Pia Kauma on muun muassa eduskunnan talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan jäsen sekä Espoon kaupunginhallituksen jäsen. Kokoomus asetti hänet ehdokkaakseen ensi vuoden eurovaaleihin ensimmäisten joukossa.

 

Lisätietoja

Pia Kauma

p. +358 50 57 46 764

Kanerva ja Kauma Etyjissä: Turvallisuutta voidaan lisätä vain kansainvälisellä yhteistoiminnalla

TIEDOTE

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) totesi kokouksessa pitämässään puheenvuorossa, että vain suurvalloilla on riittävät resurssit täyden mittakaavan nykyaikaiseen aseistukseen. Asejärjestelmien kustannuskehitys on taloudellinen peruste sille, miksi asevoimat ovat suurten haasteiden edessä.

– Lähes kaikkien maiden on suostuttava jonkinlaiseen puolustusyhteistyöhön tai hyväksyttävä puolustuskykynsä rapautuminen. Harva maa haluaa olla sotilaallisesti heikko, koska sillä olisi merkitystä myös poliittisella tasolla. Tulee olemaan suuri haaste, miten taloudelliset realiteetit otetaan huomioon, kun muotoillaan tulevaisuuden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Kanerva kommentoi.

Kanervan mukaan jokainen maa haluaa tuntea, että sen puolustuskyky on riittävä toimintaympäristön uhat huomioiden ja että myös ulkoisen avun saamisen mahdollisuus on varmistettu. Jokaisella itsenäisellä maalla pitää olla turvallisuuspoliittinen toimintavapaus.

– Globalisaatio ja integraatio ovat sitoneet valtiot toisiinsa ehkä enemmän kuin koskaan historiassa. Samalla laajojen rajat ylittävien uhkien merkitys on kasvussa. Toimijat ovat yhä useammin ei-valtiollisia. Uskon, että turvallisuus lisääntyy yhteistyöllä – ei eristäytymällä, Kanerva totesi.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) nosti omassa puheenvuorossaan esiin sen, että talouskriisi aiheuttaa sekä valtioiden sisällä että valtioiden välillä konflikteja. Jokaisen vastuullisen poliitikon ja valtion tulee etsiä ratkaisuja, ei vastakkainasettelua. Euroopan talouskriisi on asettanut yhtenäisyytemme, solidaarisuutemme ja jopa ihmisyytemme koetukselle. Kriisi voi johtaa ainakin kahdenlaisiin turvallisuusuhkiin, kansallisiin ja kansainvälisiin.

– Meidän pitää välttää tilanne, että Euroopan maat asettuvat vahvasti toisiaan vastaan. Maailmansotienkin taustalla on ollut erittäin epävakaa taloustilanne, joka eskaloitui. Onkin meidän velvollisuutemme varmistaa, että mitkään näistä uhista eivät toteudu. Etyj-maiden tehtävä on muistuttaa meitä yhdistävistä arvoista ja paluusta rauhan asialle, Kauma korosti puheenvuorossaan.

Kauman mukaan talouskriisin keskellä pohjoiset maat ovat kyllästyneet maksamaan eteläisten maiden talousongelmista. Eteläiset maat ovat vihastuneet siitä, että ne ovat joutuneet taloudellisten pakotteiden edessä tekemään suuria leikkauksia budjetteihinsa. Lisäksi yksittäiset ihmiset ovat joutuneet kärsimään poliittisten päättäjien huonojen päätösten seurauksista. Pahimmissa ongelmissa kamppailevissa maissa seurauksena ovat olleet maan sisäisen turvallisuuden heikkeneminen ja ääriryhmien nousu.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen syysistunto pidettiin Budvassa, Montenegrossa 12.-15.10.2013.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.

Lisätiedot:

Kansanedustaja Pia Kauma 050 574 6764

Kansanedustaja Ilkka Kanerva, 050 511 3055

Kaikkien valtioiden tulee osallistua Syyrian pakolaisongelman ratkaisemiseen

Suomen Etyj-valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) vetosi puheessaan kansainvälisen yhteisön maihin Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Syyrian tilannetta käsittelevässä teemakonferenssissa Budvassa sunnuntaina. Kansanedustaja Pia Kauma on poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean raportoija Etyjissä, ja ensimmäinen suomalainen tässä tehtävässä.

Kauma totesi puheessaan, että kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut Syyrian kriisin ratkaisemisessa. Kahden vuoden aikana yli 110 000 kuollutta, kaksi miljoonaa pakolaista sekä kaikki inhimillinen kärsimys, joka on aiheutunut sodasta ovat syitä, miksi kansainvälinen yhteisö ei koskaan saisi jäädä seuraamaan sivusta.

– Syyrian kriisin ratkaisemisen lähtökohta on oltava poliittinen ja perustua aitoihin neuvotteluihin kaikkien osapuolten välillä. On erittäin tärkeää, että sellaiset johtavat maat kuin Yhdysvallat ja Venäjä löytävät yhteisymmärryksen siitä, miten kriisiä lähdetään ratkaisemaan, Kauma totesi puheessaan.

Kauman mukaan tavanomaisin asein on jo nyt tullut valtaisa määrä uhreja. Kemiallisilla aseilla tehtävät iskut ovat ylittäneet kansainvälisen sietokyvyn rajan. Ne ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Tällaista rikosta ei saisi jättää asettamatta syytteeseen. Iskujen uhrit, erityisesti lapset ja muut viattomat uhrit ansaitsevat saada oikeutta.

– Jokaisen kansainvälisen yhteisön jäsenen, Etyjin jäsenvaltiot mukaan luettuna, tulisi pohtia tapoja, millä voisi auttaa kriisin ratkaisemisessa. Jäsenmaat eivät voi piiloutua kansainvälisen yhteisön selän taakse, vaan vastuu on yhteinen ja myös yksittäisillä mailla. Suomi harkitsee omalta osaltaan keinoja, joilla voisi osallistua purkamaan suuria kemiallisten aseiden varastoja. Kaikkien maiden tulisi myös tehdä alustavia suunnitelmia, millä tavalla sodan runtelema infrastruktuuri Syyriassa saadaan jälleen kuntoon, Kauma korosti puheenvuorossaan.

Montenegron Budvassa 12.-15.10. on koolla lähes 200 edustajaa Etyjin 57 jäsenmaasta.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin. Lisätietoja: www.oscepa.org.

Lisätiedot:

Kansanedustaja Pia Kauma 050-5746764