Hallitukselta tarvitaan nyt kaikki paukut viennin kehittämiseen

Tämä viikko on ollut suurten uutisten viikko.

Ensin saimme uuden presidentin. Sen jälkeen on julkistettu puolustusvoimauudistus ja kuntauudistusehdotus. Salosta lähtee yli 1000 työpaikkaa. Valtio luopuu Finnairista.

Kaikilla näillä uutisilla on oma merkityksensä suomalaisten tulevaisuuden kannalta. Erityisen huolissani olen suomalaisista työpaikoista. Emme ole osanneet tehdä riittäviä toimia suomalaisen vientiteollisuuden ja elinkeinorakenteemme monipuolistamiseksi. Kaikessa hiljaisuudessa Suomen kauppa- ja vaihtotaseet ovat laskeneet koko 2000–luvun ja ovat nyt ensimmäistä kertaa 20 vuoteen alijäämäisiä. Siitä, että vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa verrattuna talouskriisiä edeltäneeseen aikaan, ei saada tarpeeksi seksikkäitä uutisia. Ikävä kyllä.

Tosiasia kuitenkin on, että olemme selkeästi menettäneet kilpailukykyämme, etenkin kilpailijamaihimme Saksaan ja Ruotsiin verrattuna.

Hallituksen on nyt otettava ykkösasiaksi se, että saamme viennin takaisin nousuun. Viennistä on vahvoina vuosina tullut melkein puolet meidän kansantuotteestamme. Jos päästämme viennin rapautumaan, sillä on todella mittavat seuraukset koko hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksen kannalta.

Mitään ei tietenkään tapahdu keskusjohtoisesti ylhäältä alas komentamalla. Meillä on hyviä firmoja, kuten Kone ja Cargotec, jotka molemmat porskuttavat hyvää tulosta tehden koko ajan. Ne ovat yrityksiä, jotka ovat osanneet ottaa maailman megatrendit, kuten kaupungistumisen ja rakentamisen tietyillä alueilla, bisneksessään huomioon. Kaupankäynti ei ole liian keskittynyt esimerkiksi Eurooppaan, vaan riski on hajautettu laajemmalle ympäri maailmaa.

Tosiasia kuitenkin on, että 25 yritystä vastaa yli puolesta Suomen viennistä. Uusia vientiyrityksiä tarvitaan, ja etenkin niitä pieniä yrityksiä, jotka ovat tähän mennessä myyneet muutamalle avainasiakkaalle ja olleet niistä riippuvaisia. Kaikki paukut nyt peliin näiden rohkaisemiseen maailmalle lähtemisessä!

Hallituksen sataprosenttinen fokus tarvitaan nyt tulevaisuuden ja eritoten tulevaisuuden työpaikkojen rakentamiseen.

Vastustan jättikunnan muodostamista pääkaupunkiseudulle

Eilen kuntaministeri Henna Virkkuselle luovutetussa kunta- ja palvelurakenneselvityksessä ehdotetaan, että pääkaupunkiseudulle perustetaan Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Sipoon muodostama uusi kunta. Vastustan ehdotusta. Ja aivan erityisesti painokkaasti vastustan Espoon liittämistä tähän kokonaisuuteen.

Perusteluna yli miljoonan asukkaan suurkunnalle esitetään muun muassa sitä, että kehittyäkseen pääkaupunkiseutu tarvitsee ulkomaisia investointeja ja että nykyisellään se ei pysty kilpailemaan Euroopan muiden metropolialueiden kanssa.  Selvityksessä todetaan, että nykyinen, liian monimutkainen hallintorakenne ei kykene ratkaisemaan metropolisoitumiseen liittyviä ongelmia, kuten segregaatiota eli tiettyjen asuinalueiden eriytymistä muita huonommaksi eikä väestön ikääntymisestä johtuvia palvelutarpeita.

Kuten aiemminkin olen todennut, edellä mainittuja ongelmia ei ratkota suurkuntia rakentamalla. Mikään asiantuntijoiden tutkimusaineisto ei tue sitä. Kyse on vain valtapolitiikasta.

On selvää, että tarvitsemme uusia näkökulmia ja rakenteidenkin uudistamista, mutta jättikunnan muodostaminen on väärä tavoite. On täydellinen harhaluulo, että yritysmaailmasta kopioidulla ajattelutavalla saataisiin aikaan suurtuotannon etuja.

Espoon ja muiden alueen kuntien pitää olla valmis aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön toistensa kanssa etenkin maankäyttöön, kaavoitukseen ja liikenteeseen liittyvissä hankkeissa. Suurkunta ei kuitenkaan näitä ongelmia ratkaise, vaan ainoastaan lisää niitä.

Nyt julkistettu esitys ei ole onneksi mikään lopullinen totuus, vaan lähtökohtapaperi, joka lähtee arviointikierrokselle kuntiin. Arviointi alkaa nyt myös alueen neljässä kunnassa Helsingin lisäksi. Meidän on tuotava oma, vankka näkemyksemme, miten meidän ongelmat pystytään ratkaisemaan aiempaa paremmalta pohjalta. Siihen työhön lähden itsekin mukaan ensisijaisesti Espoon näkökulmasta, koska toimin Espoossa valtuutettuna ja valtuustoryhmämme varapuheenjohtajana. Olen kyllä myös muiden kuntien, eli Vantaan, Sipoon ja Kauniaisten, osalta sitä mieltä, että niitäkään ei liitetä mihinkään, elleivät ne itse sitä halua. Tuskin haluavat.

Pakkoa ei pidä käyttää.